Charlotte Wich Thomsen Politikens Undervisningspris 2023
Charlotte Wich Thomsen vinder Politikens Undervisningspris for sit store engagement i elevernes trivsel og deltagelse i fællesskabet.

Årets lærer: Jeg troede, det var en computerfejl

Charlotte Wich Thomsen sørgede for, at en nyankommen flygtningedreng kom med til klassens børnefødselsdage, selv om han havde svært ved at forstå invitationerne. Det fik drengens mor til at beskrive hende som ’en af de bedste lærere i verden’. I aften får hun Politikens Undervisningspris.

Publiceret Senest opdateret

“Jeg troede, det var en computerfejl”, fortæller Charlotte Wich Thomsen om oplevelsen, da hun så sit navn dukke op igen og igen på listen over lærere, som var blevet indstillet til at modtage Politikens undervisningspris. Men nej. Hendes navn stod der så mange gange, fordi hun var blevet indstillet af hele 13 forældre og en elev.

”Det var utroligt rørende”, siger hun om oplevelsen af at være indstillet. ”At de har sat sig ned og gjort sig den umage at skrive en indstilling om mig… Jeg ved godt at alle sikkert siger det, men det er helt uvirkeligt. Jeg forstår det måske lidt bedre, når jeg har fået modtaget prisen og kan begynde at snakke med folk om det.

Troede ikke hun kunne vinde

Charlotte Wich Thomsen underviser i dansk, matematik og billedkunst på Søndersøskolen i Værløse nord for København. Ved en prisfest i aften modtager hun får hovedprisen for grundskoleområdet, fordi hun ofte gør en ekstra indsats for de elever, der har brug for lidt ekstra. Som da hun sørgede for at et nyankommet flygtningebarn med dårlige danskkundskaber kom med til klassens børnefødselsdage, selv om han havde svært ved at forstå invitationerne. Det var blandt andet den drengs mor, som indstillede Charlotte Wich Thomsen til prisen med ordene ”Charlotte er en af de bedste lærere i verden, fordi hun støtter min søn, og hun hjælper ham til at lykkes både i skolen og i livet. Motivationen var ikke følelser af medlidenhed med et faderløst barn, der kom fra krigen, men derimod, at det var hendes ansvar som lærer”, fremgår det af Politikens omtale.

”Jeg troede på ingen måde at jeg ville vinde”, fortæller Charlotte Wich Thomsen. "Jeg ved godt, at jeg gør meget for eleverne, og måske også mere end man forventer, men jeg tænkte alligevel, at prisen ville gå til en lærer, der gjorde noget andet. På den anden side synes jeg, det er fedt at de lægger vægt på relationsarbejde, nærvær og anderledes undervisning, som jeg synes, er vigtigt”.

Glæder sig til at dele sejren med eleverne

Om Politikens undervisningspris

Der uddeles én hovedpris à 75.000 kr. i hver af de tre kategorier: grundskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Derudover uddeles to særpriser pr. kategori à 25.000 kr.

En tredjedel af beløbet skal bruges på projekter på skolen eller til efteruddannelse efter pristagerens valg. Dette gælder for både hovedprisen og særpriserne. Resten af beløbet kan vinderen selv disponere over.

Et fagligt panel for henholdsvis grundskolen og ungdomsuddannelserne finder ud fra indstillingerne frem til, hvem der skal modtage hovedprisen og særpriserne. Politikens afgående uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, har været formand for de to paneler.

Med prisen følger 75.000 kroner, hvoraf en tredjedel skal bruges på projekter på skolen eller til efteruddannelse. De resterende penge må prismodtageren bruge efter forgodtbefindende, og Charlotte Wich Thomsen regner med at bruge dem på et nyt badeværelse.

”Det er måske lidt kedeligt, med det er også noget, jeg går og sparer sammen til, så på den måde falder pengene på et tørt sted”, siger hun.

”Jeg overvejer at bruge de 25.000 kroner til at rejse til Algarheim skole i Norge.

”Her har de gjort rigtigt meget for at rumme alle mulige elever, for eksempel svagtseende og elever med andre udfordringer. Det kunne være spændende at blive inspireret af sådan et sted. Og måske napse en venskabsklasse med hjem”.

Men i første omgang glæder hun sig til at kunne fortælle sine elever, at hun har vundet.

”Politiken var ude at filme i klassen for et stykke tid siden, hvor børnene var med og fortalte om mig til kameraet. Så de har jo været en del af det, og det bliver rart at kunne dele sejren med dem”.

Powered by Labrador CMS