Skoleleder: 60 minutter styrker fagene

Fagene står stærkere end nogensinde før i Dragør. Ekstra tid på 15 minutter i hver lektion betyder en kraftig styrkelse af fagene, og så giver det samtidig lærerne længere blokke til forberedelsestid.

Publiceret

LÆRERFORMAND: HØJERE KVALITET OGBEDRE ARBEJDSVILKÅR

De længere skoletimer vækker også glæde i den lokale lærerkreds.Formand Ulla Erlandsen fortæller, at hun allerede foreslogklokkelange timer, da reformen blev indført. Men det lagde denpolitiske beslutning om, at størstedelen af den understøttendeundervisning skulle varetages af pædagoger, en stopper for. Derforer hun meget tilfreds med, at det fra indeværende skoleår har væretmuligt.

»Det giver en væsentlig højere kvalitet i undervisningen. Det ertil stor gavn for eleverne, og lærerne får også lidt bedrearbejdsvilkår ud af det. For du skal ikke bruge så meget ekstra tidpå at forberede en lidt længere undervisningslektion«, sigerlærerformanden for Amagerkredsen Tårnby Dragør.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

60/40. Sådan lød den politiske beslutning på fordelingen mellem pædagoger og lærere i den understøttende undervisning under reformens første år. 60 procent pædagoger, 40 procent lærere. Og det fungerede slet ikke.

»Det var en voldsom beslutning, at pædagogerne skulle varetage så meget af den understøttende undervisning. Heldigvis kunne politikerne godt se, at det var uholdbart. Så det blev efterfølgende besluttet, at pædagogerne kun skal understøtte i indskolingen«, siger skoleleder Steen Nielsen.

Med de nye præmisser for den understøttende undervisning satte skoleledergruppen i Dragør sig ned for at diskutere, hvordan de understøttende lektioner blev givet bedst ud.

»Vi valgte at fordele den understøttende undervisning ud på fagene, og så var der en pulje tilbage, som blev til de dage, vi kalder fleksdage. Så fagene er styrket kraftigt tidsmæssigt. For hvor eksempelvis eleverne i 1. klasse skulle have 45 minutters engelsk om ugen, får de nu 60 minutters engelsk om ugen. Det giver altså en stor forskel på et skoleår«.

Nu kan vi nå at forstå Pythagoras

Endnu har skolen ikke foretaget en evaluering af de forlængede skoletimer, men Steen Nielsen har en klar opfattelse af, at der er stor tilfredshed blandt lærerne. For nu er der både mere tid til og mere sammenhæng i arbejdet med at føre reformens elementer ud i livet.

»Helle Thorning snakkede i sin tid om, at eleverne skulle blive bedre til for eksempel Pythagoras, og nu har vi faktisk tid til, at eleverne kan gå ud og måle vinklinger. Vi kan simpelthen nå mere, og der er flere ting, der kan lade sig gøre«, siger Steen.

Og så har den nye struktur den væsentlige sidegevinst, at de længere lektioner også giver længere blokke til forberedelsestid, når forberedelsen ligger som mellemtimer. Her bestræber skolen sig på, at lærerne skal have mindst to lektioner i træk. Det gav tidligere 90 minutter til forberedelse, nu har lærerne 120 minutter.

At al undervisningen på mellemtrinnet og udskolingen varetages af lærere, kan dog mærkes på skolens budget.

»Det presser os på supplerende undervisning og muligheden for at sætte en ekstra voksen ind i timerne. Det kan man godt mærke, at der ikke er lige så meget af, som der har været, men der er naturligvis også andre forhold, der spiller ind. Men indtil videre går det fint«, lyder det fra skolelederen.