Marlene Drost er formand for Pædagogisk LæringsCenterforening og Klaus Svensson er formand for Kommunernes Foreninge for Pædagogiske Læringscentre

Nye formænd for PLC-foreninger

Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre har netop valgt ny formand, og Pædagogisk LæringsCenterForening har fået ny formand i oktober. De ser begge store muligheder i den nye bekendtgørelse og er også enige om, at de fysiske bøger stadig spiller en vigtig rolle på skolerne.

Publiceret Senest opdateret

For to uger siden afholdt Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre årsmøde og valgte den socialdemokratiske politiker og lærer fra Lolland, Klaus Svensson, som ny formand. I oktober valgte den faglige forening, Pædagogisk LæringsCenterForening, også ny formand på sit årsmøde. Det blev Marlene Drost, som er dansklærer og står for PLC’et på Susåskolen Glumsø i Næstved.

Der er masser af opgaver at tage fat på for de to formænd både internt i foreningerne og eksternt, ikke mindst med arbejdet med implementeringen af den nye bekendtgørelse for PLC-området, som fylder i bevidstheden hos begge formænd.

Den nye formand vil trække på lokale kræfter

Marlene Drost har været på Susåskolen Glumsø, siden hun blev færdig som lærer i 1999, og hun har arbejdet på skolens PLC næsten lige så længe – det vil sige siden dengang, det var et rent skolebibliotek, hvor hun havde halvdelen af sin tid.

”Dengang var skolebiblioteksarbejdet meget anerkendt. Da jeg tog min skolebibliotekaruddannelse bestod den af seks moduler, og jeg fik tre måneders orlov til at skrive den afsluttende opgave. Det har ændret sig meget siden. I dag er der ikke en PLC-vejleder-uddannelse, det er en af de ting, jeg gerne vil kæmpe for som formand. Og selv om vi på min skole har et flot nyt fysisk bibliotek, så er det kun bemandet seks timer om ugen til 600 elever”, fortæller hun.

Marlene Drost har været engageret i Pædagogisk LæringsCenterForening PLCF i 18 år, først i lokalafdeling Sjælland og Øer og siden i foreningens landsstyrelse. Det var ikke hendes plan, at hun skulle være formand, men da den tidligere formand gik af efter otte år, og de andre bestyrelsesmedlemmer pegede på hende, blev det sådan.

”Der er jo typisk en gammel bestemmelse i den slags foreninger om, at hvis der ikke kan vælges en formand, så er der ikke længere nogen forening, og det kunne jeg ikke bære. Men jeg understregede, at det ville betyde en anden form for organisering, hvor jeg trækker langt mere på lokalkredsene og andre medlemmer til opgaver. Det har alle været med på, og alle er med til at trække”.

Det betyder meget for Marlene Drost, at foreningen både kan hjælpe medlemmerne konkret med at udvikle deres PLC’er, at foreningen kan gå ind og påvirke politisk, og at de får givet medlemmerne god inspiration ved hjælp af adgang til portalerne, i deres medlemsblad, på deres nye hjemmeside og på de meget populære temadage, de afholder i lokalforeningerne.

Pædagogisk LæringsCenterForening har et tæt samarbejde med DLF og med Danmarks It- og Medievejlederforening, som de på et tidspunkt overvejede en sammenlægning med, fordi de har meget tilfælles. De har ikke historisk haft et tæt samarbejde med Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, men det vil Marlene Drost gerne lave om på.

”Jeg har godt set, at de har valgt ny formand, og jeg blev så glad for alle dem, der kom til mig, da jeg blev valgt, og indbød til samarbejde. Så nu må det være min tur til at gå til den nye formand og invitere til at tage en snak om, hvor vi kan se fælles interesser”.

Der skal være nogle, der taler for dannelsen

Klaus Svensson, som blev valgt som formand for Kommunernes Læringscentres Forenings den 19. maj, har været næstformand i foreningen i fire år. Han er oprindeligt uddannet bygningsmaler, men læste siden til lærer og blev færdig i 2006. Efter et par år i Nordsjælland rykkede han til Lolland og har siden undervist i dansk, historie, tysk, engelsk og kristendom på Byskolen i Nakskov. Ved forrige kommunalvalg stillede han op og blev valgt ind, og efter en kort periode i børne- og skoleudvalget sidder han nu som næstformand i ældre-, omsorgs- og sundhedsudvalget i Lolland Kommune.

”Posten til bestyrelsen i Kommunernes Læringscentres Forening bliver man kommunalt udpeget til, og det er vanvittigt spændende må jeg sige. Det er en ny verden, der åbner sig. Jeg vidste selvfølgelig godt, hvad PLC ’er er, men jeg kendte ikke til foreningen, som står bag, og hvad de gør, før jeg selv kom ind i bestyrelsen”.

Foreningen er udsprunget af den tidligere Skolebiblioteksforening, og det er en mellemkommunal forening, hvor cirka halvdelen af kommunerne er medlemmer. De udgiver et blad otte gange om året, laver webinarer og oplæg, vejleder skolebiblioteker, uddeler en gang om året en pris til Årets Bedste PLC, og så deltager de i politisk arbejde.

”Der skal være nogle, der taler for dannelse og tid og rum. Vi ved, at hvis børn læser 20 minutter om dagen, så klarer de sig bedre på den lange bane, og der kan skolebibliotekerne og vejlederne spille en stor rolle. Den fortælling mangler at komme ud i krogene på skolerne og til lokalpolitikerne. Nogle steder ser vi jo biblioteker, der ligner kosteskabe. Det har i mange år været et sted, hvor man tror, at man bare kan spare. Men det er så vigtigt, at der stadig er skolebiblioteker, som kan tilbyde et rum til elever, der har brug for at trække vejret og gå til side”.

Foreningen har brugt meget energi på den nye bekendtgørelse, og Klaus Svensson synes, at den er blevet rigtigt fornuftig, ikke mindste fordi der bliver lagt op til en drøftelse mellem skolelederen og PLC. Men han er også bevidst om, at den stiller høje krav til PLC-medarbejderne.

Han glæder sig til at finde ud af, hvor alle snitfladerne er til de andre foreninger, fx også Danmarks Biblioteksforening.