Hvis vores organisationsprocent bliver for lav, kan de parter, som vi forsøger at præge med rette stille spørgsmål til, om vi egentlig repræsenterer lærerne, forklarer Thomas Andreasen - derfor vil DLF sætte ind, selvom fagforeningstilslutningen blandt lærerne er højere end i mange andre fagforeninger.

DLF mister medlemmer: 
”Vi skal sætte ind nu”

Især de yngre melder sig ikke i fagforening, som de gjorde tidligere. På Lærerforeningens kongres i denne uge skal man diskutere rekruttering til foreningen.

Publiceret Senest opdateret

Antallet af medlemmer falder støt i Danmark Lærerforening. Mest fordi der bliver færre folkeskolelærere, men også fordi færre lærere melder sig ind. 

Der er ikke tale om rekordfart eller en voldsom katastrofekurs, men foreningen skal alligevel sætte ind mens tid er, mener formanden for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget Thomas Andreasen.

DLF's seneste opgørelse viser, at det går den forkerte vej med organisationsprocenten, og ligegyldigt om det er månedslønnede lærere, de timelønnede eller børnehaveklasselederne, er tendensen den samme.

Sidste år var 87,5 procent af de månedslønnede folkeskolelærere for eksempel medlemmer af DLF. Året før var tallet 88,8. Skoleledere, mellemledere og regionalt ansatte er de eneste medlemsgrupper, der i 2022 var bedre organiseret end året før. 

Lærere under 40 forlader fagforeningen

Generelt følger medlemsfaldet en jævnt, men ikke dramatisk dalende kurve, men når det kommer til de yngre lærere, ser faldet en anelse mere alvorligt ud. På ti år er andelen af månedslønnede lærere under 29 år, der melder sig ind i DLF, faldet med knap 10 procentpoint, og er i dag nede på 75,7 procent.

Det er et problem, som DLF tager meget alvorligt, fortæller Thomas Andreasen

Det går ned ad bakke med organiseringsgraden i Danmarks Lærerforening. Især de yngre medlemmer forlader foreningen med stigende hastighed.
Det går ned ad bakke med organiseringsgraden i Danmarks Lærerforening. Især de yngre medlemmer forlader foreningen med stigende hastighed.

”Vi har stadig en meget høj organisationsgrad i Danmarks Lærerforening, og vi er en af de fagforeninger i Danmark, der klarer sig bedste på det punkt. Men det er rigtigt, at vi har en udfordring, særligt når det kommer til de unge medlemmer”, siger Thomas Andreasen.

Denne sommer havde Danmarks Lærerforening 56.766 aktive medlemmer. Det er cirka 350 færre end året før, og blandt de hele unge lærere anslår DLF, at der er 1.165, der endnu ikke er meldt ind.

De seneste tre år har Danmark Lærerforening, derfor forsøgt med en strategi, der skulle åbne de unges øjne for Lærerforeningens eksistens og relevans. Listen over tiltag tæller blandtd andet lærerstartsmøder til næsten-uddannede lærere, nye dialogmaterialer til tillidsrepræsentanter, mere målrettet kommunikation og mere ungdommeligt merchandise.

Danmarks Lærerforening har også fået foretaget en større analyse af de unges syn på foreningen, og én erfaring bliver helt sikkert taget med i strategien for de kommende år, fortæller Thomas Andreasen.

”Vi kan jo se, at når vores folk har været i kontakt med deres fagforening på en eller anden måde, så er de mere tilbøjelige til at melde sig ind og forblive medlemmer. Det vidner jo om, at medlemmerne godt kan se værdien af det vi laver”, siger Thomas Andreasen.

’Det personlige møde’ spiller derfor en vigtig rolle i den kommende indsats for at få flere medlemmer. Både de helt unge og dem, der er ældre, fortæller Thomas Andreasen. Men især med de unge kræver det en særlig nysgerrighed, for at trænge igennem.

Vi skal være nysgerrige på, hvad de unges tanker og behov er, og vi skal skabe plads til, at vi kan skabe fagforeningen sammen med dem, i stedet for at de bare skal melde sig ind i noget, som vi allerede har defineret.

Kongressen skal bakke op om rekruttering

Så godt som alle fagforeninger i Danmark kæmper med rekrutteringen i disse år. Danmarks Lærerforening er en af de foreninger, der har bedst tilslutning fra faggruppen. Men sådan skal det også være, mener Thomas Andreasen. Ellers kan det gå ud over foreningens muligheder for at styrke lærernes sag.

”Hvis vores organisationsprocent bliver for lav, kan de parter, som vi forsøger at præge med rette stille spørgsmål til, om vi egentlig repræsenterer lærerne. Dér er vi heldigvis langt fra. Men det er jo vores eksistensgrundlag, og derfor er det afgørende, at vi sætter ind i god tid, så vi ikke ender i den situation”, siger Thomas Andreasen.  “Og så håber jeg, at vi hver især som medlemmer også fortsætter med at invitere nye kollegaer med ind i vores fællesskab”.

Til kongressen har hovedstyrelsen stillet forslag om en række strategiske målsætninger for Danmarks Lærerforening de kommende år. Hovedstyrelsen vil gerne have kongressens opbakning til at skærpe fokus i foreningens faglige arbejde, og rekruttering er ét af fem områder, som hovedstyrelsen foreslår skal prioriteres i den kommende periode.

Hvordan arbejdet med at rekruttere flere medlemmer kommer til at forløbe, afhænger af, om de delegerede bakker op om hovedstyrelsens forslag. Thomas Andreasen tror og håber derfor på de delegeredes opbakning i næste uge.