Medlemmet slog hovedet op i en betonklods, da hun skulle have sin cykel ud af skuret som så mange gange før. Cykelskuret på billedet har ikke noget med situationen at gøre.

DLF-medlem får en million kroner i erstatning efter at have slået hovedet mod et cykelskur

Byretten mente ikke, at ulykken var kommunens ansvar. Men nu har landsretten givet medlemmet og Danmarks Lærerforening ret i, at kommunen skal kompensere hende for, at hendes arbejdsevne er nedsat med 55 procent efter skaden.

Publiceret Senest opdateret

Over én million kroner får et medlem af Danmarks Lærerforening udbetalt i erstatning, nu syv år efter at hun i 2016 slog hovedet mod en betonoverligger i et cykelskur ved sit arbejde. Hun slog hovedet op i betonklodsen, da hun skulle have sin cykel ud af skuret som så mange gange før.

Skaden gav hende hjernerystelse, og hun fik af Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring tilkendt 55 procent i tabt erhvervsevne. Medlemmet blev sygemeldt og senere opsagt fra sit arbejde på en kommunal arbejdsplads.

Men det er først nu, at medlemmet i landsretten har fået anerkendt, at skaden var arbejdsgiverens ansvar. 

Det glæder Danmarks Lærerforening, der hjalp medlemmet med at tage sagen i retten.

”Vi er først og fremmest meget glade på vegne af medlemmet, der nu får en markant større økonomisk kompensation, end der først var stillet i udsigt. Og så er det en vigtig principiel dom for os,” siger Thomas Andreasen, formand for arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening på dlf.org.

Havde udsigt til mindre erstatning

I første omgang fik DLF-medlemmet af Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring anerkendt skaden og tilkendt godgørelse for varigt mén. 

Medlemmet kunne som følge af hjernerystelsen kun arbejde i fleksjob. Lærerforeningens vurdering var, at kommunen ifølge Erstatningsansvarsloven var ansvarlig for den uhensigtsmæssige indretning af cykelskuret, som førte til DLF-medlemmets hovedskade. 

DLF mente, at hun var berettiget til en erstatning direkte fra kommunen for tabt arbejdsfortjeneste og ikke kun en erstatning fra arbejdsskadeforsikringen. Derfor hjalp DLF kvinden med at sagsøge sin arbejdsgiver. 

Medhold i landsretten

Da sagen kom for byretten, holdt kommunens repræsentanter fast i, at det ikke var deres ansvar, at medlemmet havde stødt hovedet op i betonoverliggeren. De argumenterede eksempelvis med, at cykelskuret havde stået der i mange år uden problemer, og at betonoverliggeren netop var placeret lavt, fordi det ikke var meningen, at man skulle holde dér. I byretten fik kommunen medhold, men medlemmet og DLF klagede over afgørelsen.

Og i Østre Landsret den 6. september fik medlemmet medhold i, at ansvaret for hendes skade er kommunens. Hun får derfor over 900.000 kroner i erstatning for tabt arbejdsevne og for svie og smerte. 

En vigtig dom, siger Thomas Andreasen:

”Det er helt centralt, at vores medlemmer kan gå på arbejde uden frygt for at komme fysisk galt afsted. Dommen her understreger kommunernes og andre arbejdsgiveres ansvar for at sikre en indretning af arbejdspladserne, så medarbejderne undgår ulykker som denne, der har haft store negative konsekvenser for vores medlem.”

I 2021 hjalp DLF medlemmerne til at få økonomisk erstatning for over 100 mio. kr. i arbejdsskadesager.