Folkeskolen.dk har talt med formand for de lærerstuderende Anneline Larsen, formand for Kolding Lærerkreds Ravi Willesen og formand for Ringsted-Sorø Lærerforening Lise Vadsager på denne uges Lærerforenings-konference om OK24.

DLF har taget hul på OK24-samtalen

Alle lærerforeningens lokale kredsformænd mødtes i denne uge til de første grundige drøftelser af krav frem mod næste års overenskomstforhandlinger.

Publiceret Senest opdateret

På dagen for det markante ja til forhandlingsresultatet på det private arbejdsmarked tog Danmarks Lærerforening hul på de første diskussioner om, hvad lærerne skal gå efter at få ud af næste års overenskomstforhandlinger.

Det skete onsdag og torsdag ved en intern konference på Vingsted Hotel og Konferencecenter vest for Vejle med deltagelse af alle foreningens lokale for- og næstformænd.

Arrangementet var den første store diskussion af temaer og emner, der skal danne grundlag for, at Lærerforeningens kongres til september kan vedtage lærernes overenskomstkrav, forklarer lærernes formand Gordon Ørskov Madsen.

”Vi er i gang med at sætte de store overskrifter på, hvad det er, der er vigtigt for medlemmerne, og om der er nogle store samfundsdagsordener, som giver os nogle strategiske muligheder, vi kan udnytte til at få nogle gode resultater ud af overenskomstforhandlingerne”, siger han.

Selvom overenskomstforhandlingerne først går i gang til næste år, fortæller lærernes formand, at foreningen allerede er godt i gang med inddragelsen af medlemmernes erfaringer og input frem mod forhandlingerne.

”Vi er godt i gang med en grundig forberedelse, hvor vi pejler os ind på, hvad det er for nogle temaer og emner, vi synes er vigtige. I efteråret tog vi hul på den første medlemsinddragelse, hvor medlemmerne havde mulighed for at melde ind til deres lokale kreds”, fortæller lærernes formand Gordon Ørskov Madsen.

Ser frem mod et mere solidt grundlag

Man skal helt tilbage til 2017 for at finde et lignende arrangement. For corona gjorde medlemsinvolveringen svær frem mod overenskomstforhandlingerne i 2021.

”Det gør en afgørende forskel, at vi denne gang kan stå på et mere solidt grundlag og blive mere sikre på, at vi får skabt et overenskomstresultat, der har en positiv betydning for noget af det, som medlemmerne er optaget af i deres hverdag”, siger han.

Gordon Ørskov Madsen fortæller, at de løbende diskussioner også handler om at finde ud af, hvad der kan løses gennem en ny overenskomst, og hvad der skal løses andre steder end på forhandlingsbordet mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Anneline Larsen, forperson for Lærerstuderendes Landskreds

Hvad har du fået ud af at være med her?

”Selvom vi ikke har stemmeret på kongressen, mener vi, at det er afgørende, at vi som de kommende lærere er en del af debatten om overenskomsterne, hvis de nyuddannedes vilkår skal være en prioritet for foreningen”.

”Ved at vi er med her bidrager vi til, at kommende læreres bekymringer, visioner og prioriteter bliver hørt. Rammerne for de nyuddannede bliver defineret, inden vi selv lander i lærerjobbet, så derfor er det vigtigt, at LL spiller en aktiv rolle i processen frem mod OK24”.

Hvad er dit håb for OK24?

”Jeg håber, at OK24 vil være med til at sikre, at nyuddannede får en bedre start på lærergerningen, så vi får fastholdt flere lærere i folkeskolen”.

”Vores oplevelse er, at kommende lærere er fulde af forventninger og engagement. Men mange oplever desværre i dag, at det er svært at holde fast i engagementet. Derfor håber vi på tiltag målrettet nyuddannede, der vil styrke deres engagement i mødet med folkeskolen”.

Ravi Willesen, kredsformand i Kolding Lærerkreds

Hvad har du fået ud af at være med her?

”Jeg har oplevet en masse interessante meningsudvekslinger og fået talt med andre kreds- og næstformænd og også hørt lidt om, hvor hovedstyrelsen ligger i forhold til nogle ting”.

”Det giver rigtigt meget for os at få en fornemmelse af, hvor vi ligger henne på forskellige ting, og hvad synes vi, der er værd at kæmpe for”.

Hvad er dit håb for OK24?

”Det bliver en umanerligt spændende overenskomst, og jeg har høje forventninger. Jeg drømmer først og fremmest om en reallønsstigning”.

”Men jeg mener også, at det er vigtigt, at vi får mere fokus på at understøtte lærerne igennem deres forskellige livsfaser, så vi bliver bedre til at fastholde de unge lærere, og at seniorerne kan holde til at blive på arbejdsmarkedet”.

”I forhold til de unge lærere tænker jeg, at man måske kunne kigge på at lave nogle andre lønforløb, end der er i dag. Og så tror jeg også, at det handler om at få skabt nogle karrieremuligheder. Jeg tror, at det er vigtigt, at de kan se sig ind i, at der er mulighed for udvikling igennem deres arbejdsliv”.

Lise Vadsager, kredsformand i Ringsted-Sorø Lærerforening

Hvad har du fået ud af at være med her?

”Jeg synes, at denne her overenskomstsnak er anderledes og bredere, end den har været de andre gange. Det er rigtigt spændende, at vi har fået drøftet nogle andre og bredere perspektiver i forhold til arbejdstid.”

”For vi oplever, at vores medlemmer siger, at der også er meget andet end de traditionelle løn- og arbejdstidsspørgsmål, der betyder noget for deres arbejdsliv”.

Hvad er dit håb for OK24?

”Jeg håber, at vi får skabt nogle rammer, som i højere grad understøtter hele lærerens arbejdsliv, så de kan lykkes med opgaven i et langt arbejdsliv, der både er blevet længere og mere kompleks kontekst”.

”Det er der mange mulighed greb til. Det kunne være bedre mulighed for at få flere kan få efteruddannelse, tiltag i forhold til seniorområdet og flere omsorgsdage til de lærere med børn”.

”Det er vigtigt, at vi er skarpe på, hvad vi kan løse i et overenskomstspor, og hvad vi skal finde løsninger på via lovgivning eller andre former for tiltag i samarbejde med arbejdsgiverne og Christiansborg".

"Vi skal også tage fat om nogle af de store samfundsudfordringer, som fx handler om, at der er mangel på arbejdskraft i den offentlige sektor. For os handler det især om, at vi mangler uddannede lærere i skolen, og at der ikke er nok kompetence- og eftervidereudvikling af lærerne”, siger han.

Gordon Ørskov Madsen fortæller, at der i løbet af foråret er planlagt en række møder rundt om i landet, hvor medlemmer har mulighed for at deltage og komme med input.

”Her vil jeg og vores formand for overenskomstudvalget Morten Refskov deltage. Og når vi har lagt os fast på kravene på kongressen til september, tager vi også en møderunde med tillidsrepræsentanterne”.