Vold og krænkelser mellem elever: Her er tallene

Børne- og Undervisningsministeriet har opsamlet viden om udadreagerende og/eller grænseoverskridende adfærd på skoler. Her får du overblikket.

Publiceret Senest opdateret

Vold mellem elever

 • 15 procent af lærerne og børnehaveklasselederne oplever dagligt voldelige episoder/adfærd mellem elever i skolen, mens 34 procent oplever det ugentligt. Yderligere 25 procent fortæller, at voldelig adfærd mellem elever i skolen forekommer månedligt. 
 • Problemet er steget: 31 procent af lærerne og børnehaveklasselederne vurderer, at der er kommet lidt flere voldelige episoder mellem elever de seneste fem år. En tilsvarende procentandel svarer, at der er kommet markant flere episoder. 27 procent mener, at niveauet er det samme som for fem år siden og 5 procent svarer, at der er kommet markant færre eller lidt færre episoder.
 • DLF har også spurgt lærerne og børnehaveklasselederne, om skolen mangler sanktionsmuligheder over for elever med voldsom udadreagerende adfærd, 78 procent ’ja’. vurderer, at de har de nødvendige redskaber til håndtering af hændelser med voldsom udadreagerende adfærd hos elever. Hertil svarer 7 procent ’nej, aldrig’ og 47 procent ’nej, for det meste ikke’, mens 2 procent svarer ’ja, altid’ og 36 procent svarer ’ja, for det meste’.
 • Det skal der til: DLF har også spurgt, hvad lærerne og børnehaveklasselederne vurderer, der skal til, hvis omfanget af voldelige episoder/adfærd i folkeskolens skal nedbringes. Til det svarer 73 procent ’flere timer med to lærere i undervisningen’, 68 procent ’bedre muligheder for specialpædagogisk støtte’ og yderligere 68 procent ’hurtigere hjælp gennem PPR eller psykiatri’. Derudover svarer lidt over halvdelen henholdsvis ’flere sanktionsmuligheder’ (55 procent) og ’bedre tid til at vedligeholde gode relationer med/mellem eleverne’ (54 procent).
 • (Kilde: Undersøgelse blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening, marts 2024)

Forældrehenvendelser om vold og krænkelser

 • Forældrerådgivningen har registreret et stigende andel henvendelser, der handler om vold og overgreb mod børn både fra andre børn og fra voksne i perioden fra 2020 til 2023. I 2020 omhandlede 5,7 procent af alle henvendelser denne type adfærd, og i 2023 var andelen 8,1 procent. I 2024 frem til 22. februar har 10,9 procent af henvendelserne omhandlet denne type af adfærd svarende til 36 forældrehenvendelser i 2024.
 • Mest i indskolingen: I 2023 blev der givet 100 rådgivninger om udadreagerende og/eller grænseoverskridende adfærd i indskolingen, mens der var 73 rådgivninger angående mellemtrinnet og 50 rådgivninger angående udskolingen.
 •  (Kilde: Opgørelse fra Forældrerådgivningen/Skole og Forældre, 2024)

Vold mod lærere

 • Hver tredje lærerforeningsmedlem har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder. I stort set alle tilfælde - 98 procent - var det en elev, der begik volden. Der var tale om, at læreren/børnehaveklasselederen var blevet skubbet (44 procent), fået kastet en genstand efter sig (44 procent), blevet slået (43 procent) eller sparket (37 procent). En relativ stor andel – 28 procent – har oplevet at blive slået med en genstand og/eller at blive revet, kradset eller nappet (24 procent).
 • Knap hvert tredje havde oplevet trusler om vold, og 43 procent havde følt sig nødsaget til at anvende magt i deres arbejde inden for det seneste år.
 • Mere vold på specialskoler: 74 procent af medlemmerne ansat på specialskoler har oplevet vold, mens det gælder for 34 procent af medlemmerne i almenrådet. 9 procent af medlemmerne på specialskoler fortæller, at de dagligt er udsat for vold, mens 21 procent er udsat for vold ugentligt.
 •  (Kilde: Medlemsundersøgelse i Danmarks Lærerforening)     

 • Lærere udsættes meget mere for vold end andre faggrupper: Tal fra Arbejdstilsynet viser,  at 18,7 procent af lønmodtagere ansat i branchen ’folke- og specialskoler’ angiver, at de har været udsat for fysisk vold i forbindelse med arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Det er næsten fire gange mere en gennemsnittet på tværs af alle adspurgte lønmodtagere i undersøgelsen, som er 4,7 procent. Det fremgår desuden af Arbejdstilsynets undersøgelse, at 18,7 procent af lønmodtagere ansat i branchen fortæller, at de har været udsat for trusler om vold i forbindelse med arbejdet inden for de seneste 12 måneder. Gennemsnittet på tværs af alle adspurgte lønmodtagere i undersøgelsen er 7,4 procent.
 • (Kilde: National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere)

KL: Ingen generel stigning

Børne- og Undervisningsministeriet har spurgt KL til kommunernes oplevelse af udviklingen i udadreagerende adfærd. 

Ifølge KL melder de adspurgte kommuner, at de ikke oplever en generel stigning i andelen af alvorlige sager med udadreagerende og/eller grænseoverskridende adfærd på skolerne. Det gælder også seksuelle krænkelser.

Til gengæld oplever kommunerne, at flere børn i dag oftere har en udadreagerende adfærd, og at sprogbrugen kan være hårdere og med seksuelle referencer. Kommunerne oplever også, at der er en tendens til, at forældrenes reaktioner og tone er hårdere end tidligere, og at dialogen om tiltag og løsninger kan blive mere kompleks og til tider konfliktfyldt.