DLF-kongres

”Det er ikke, fordi politikerne ikke lytter. Men der skal også handles”

Niels Jørgen Jensen stiller op til næstformandsvalget i Danmarks Lærerforening på kongressen senere på måneden. Han ser den manglende finansiering i folkeskolen og den manglende interesse for lærerprofessionen som de største udfordringer.

Publiceret Senest opdateret

Hvorfor vil du gerne være næstformand? 

“Jeg vil gerne være med til at lede og udvikle Danmarks Lærerforening. Det vigtigste mål lige nu er at få skabt et langt bedre økonomisk grundlag for folkeskolen. Vi skal udnytte, at vi er en stor organisation, som er kraftfuldt til stede lokalt. At skubbe til en dagsorden som investeringer i folkeskolen kræver en fortælling om skolen, som kan påvirke det omkringliggende samfund og dernæst de politiske niveauer. Det kræver politisk ledelse, som jeg gerne vil være en del af”. 

Hvad kan du som næstformand, som du ikke kan som hovedstyrelsesmedlem? 

“Som næstformand kan jeg være med til at lede processerne og være en del af den daglige politiske ledelse og på den måde være med til at skabe bevægelse og positive forandringer for medlemmerne. For eksempel ved at stå i spidsen for at få udmøntet og konkretiseret de fem strategipunkter, som lige om lidt skal debatteres på kongressen”. 

Hvad er folkeskolens største udfordring lige nu? 

“Den største udfordring for lærerne lige nu er arbejdssituationen. Gennem de seneste ti år er antallet af stillinger faldet på trods af flere opgaver, så manglende finansiering er, sammen med manglende interesse for faget, klart vores største udfordring.

Vi har stor succes med lige nu at skabe en politisk bevidsthed både centralt og lokalt. Politikerne erkender efterhånden problemerne ved inklusion, at lærerne har mangel på forberedelsestid og så videre. Så det er ikke, fordi politikerne ikke lytter. Men der skal også handles, og der skal være plads til samarbejde omkring løsningen af problemstillingerne”. 

Blå Bog

Niels Jørgen Jensen er formand for Silkeborg Lærerforening og har siddet i DLF’s hovedstyrelse siden efteråret 2020. Han er medlem af overenskomstudvalget. Født i 1974 og bor i Silkeborg. Han blev uddannet lærer i 1998 med linjefag i dansk og var ansat på Hvinningdalskolen i Silkeborg fra 1998 til 2011. Tillidsvalgt siden 2002.

Hvad bliver din mærkesag? 

“Jeg har fokus på tre ting: For det første er der brug for en mere præcis kommunikation omkring, hvad lærerne kan, når vi som lærere får stillet spørgsmålet: ‘Hvad er kvalitet i undervisningen?’

Folkeskolen er fantastisk, og alligevel har vi svært ved at svare, da der ingen præcis skabelon er for, hvad kvalitet egentlig er. Jeg tror, at vi er nødt til at kunne svare mere præcist. For at kunne lykkes fagligt, professionelt og økonomisk med folkeskolen skal vi skabe en større bevidsthed hos politikerne og befolkningen om, hvad lærere kan og gør.

For det andet vil jeg gerne styrke organisationsbevidstheden og skabe et fælles grundlag for at løse foreningens store udfordringer. Jeg tror ikke på, at vi som hovedstyrelse kan løse alle problemstillinger oppefra. Løsningerne kan findes mange steder. Der er rigtig gode eksempler på kredse, der sætter noget i spil, hvor andre så kobler sig på. Det fælles brev fra kredsformændene i de seks store byer vedrørende børn og unges mistrivsel var et godt eksempel. Politikere greb dagsordenen, og det førte også til flere kredssamarbejder.

Lærerforeningens top på valg

Der er valg til både næstformands- og formandsposten i Danmarks Lærerforening på kongressen i København den 19.-21. september.

Hovedstyrelsesmedlemmerne Regitze Flannov og Niels Jørgen Jensen opstiller til pladsen som næstformand, mens nuværende formand Gordon Ørskov Madsen er eneste kandidat til formandsposten. Derfor betragtes han som valgt uden afstemning. 

Hovedstyrelsen i DLF har peget på Niels Jørgen Jensen med stemmerne 12 mod ni. Men det er kongressens delegerede, der ved skriftlig stemmeafgivelse vælger foreningens nye næstformand.

Formand og næstformand vælges for en fireårig periode. 

Det tredje fokus er fokus på grøn omstilling. Vi ved, at klimaforandringerne bekymrer eleverne, og lærerne har af den grund svært ved at gribe emnet an. Foreningen skal derfor fortsat støtte og styrke udviklingen af undervisning i grøn omstilling og bæredygtighed. DLF skal tage et ansvar her, ligesom vi skal, når det gælder den grønne omstillings påvirkning af arbejdsmarkedet og vilkårene for lærerne”. 

Har I i DLF begået nogle fejl i arbejdet mod de mål, du skitserer her? 

“Jeg mener ikke, at vi har begået nogle fejl. Min oplevelse er, at der har været mange dagsordener i spil, og at der har været mange opgaver for både kredsene og tillidsrepræsentanterne. Der skal være tid og rum til at prioritere det vigtigste, og det kan vi som organisation understøtte ved at værne om de tillidsvalgte, skabe retning og mening i udførelsen af rollerne”.

Hvad er du mest stolt af i din tid som DLF’er? 

“At jeg var med til at forhandle en lokal arbejdstidsaftale på plads efter lockouten i 2013, så de lokale lærere i Silkeborg aldrig kom til at arbejde i rammerne af lov 409.

Og så er jeg stolt af, at vi altid har evnet at kæmpe for udviklingen af folkeskolen og elevernes faglige udvikling, på samme tid som vi har evnet at kæmpe for lærernes vilkår og arbejdsmiljø. Lærerfaget har en særlig betydning for samfundet, og jeg er stadig stolt og begejstret – og trækker på den energi til helt legitimt at kræve mere, når det gælder lovgivning og kommunale budgetter”. 

Har du ambitioner om at gå efter formandsposten en dag? 

“Nej, jeg har ikke en ambition om at gå efter formandsposten”.