DLF-Kongres

”Den store udfordring er at få de gode intentioner udmøntet i nødvendige investeringer”

Regitze Flannov stiller op til næstformandsvalget i Danmarks Lærerforening på kongressen senere på måneden. Hun ser den store udfordring i at få gjort rammerne for lærerarbejdet så attraktive, at man kan rekruttere og fastholde lærere i professionen.

Publiceret Senest opdateret

Hvorfor vil du være næstformand? 

“Danmarks Lærerforening er en central skolepolitisk aktør, og jeg vil gerne som næstformand bidrage til fortsat at udvikle vores indflydelsesmuligheder og forfølge vores målsætninger.

Vi står et godt sted. Vi har Sammen om skolen, politisk lydhørhed og har haft stor indflydelse på diverse ændringer af uhensigtsmæssig lovgivning samt en ny læreruddannelse. Men vi har også store udfordringer i form af ufinansieret inklusion og manglende tid til at forberede undervisningen. Jeg tror på mobilisering bredt, hvis vi skal øge investeringerne i folkeskolen. Vi skal have vores fælles resurser i spil, så medlemmerne kan se sig ind i strategien og foreningens målsætninger. For skal vi lykkes med at øge investeringerne i folkeskolen, så skal vi bruge alle kræfter, også de lokale”. 

Hvad kan du som næstformand, som du ikke kan som medlem af hovedstyrelsen? 

“Næstformanden har en stor opgave i forhold til samarbejdet med formanden og de daglige aktiviteter i DLF, som selvfølgelig handler om at forfølge vores politik og målsætninger. Men næstformand er også en post, hvor organisationen og udviklingen af den er et fokuspunkt – og det er en spændende opgave”.

Hvad er den største udfordring for DLF lige nu?

“At vi faktisk lige nu er på en politisk arena, hvor vi har stor lydhørhed blandt skolens parter, i forhold til hvordan vi laver god skole og understøtter lærerprofessionen. Men medlemmerne ude på skolerne mærker måske ikke den store forskel, og det er en udfordring. Vi har oplevet et pres på lærerprofessionen i form af detailstyring, stort arbejdspres og manglende anerkendelse af det professionelle råderum med videre, til at der i dag generelt er anerkendelse om lærerens opgave. Men fordi pengene ikke følger med, så står medlemmerne jo stadig og ser kolleger blive afskediget på grund af besparelser og budgetter, der skal genåbnes.

Så den store udfordring er at få de gode intentioner udmøntet i nødvendige investeringer, så rammerne for lærerarbejdet bliver attraktivt, og så vi kan rekruttere og fastholde gode kolleger i professionen”.

Blå Bog

Regitze Flannov er formand for undervisningsudvalget i DLF.

Hun blev medlem af hoved-styrelsen i 2012 og har tidligere været næstformand for overenskomstudvalget. Fra 2008 til 2020 var hun formand for Frederikssund Lærerkreds.

Født i 1965 i København, hvor hun stadig bor. Regitze Flannov blev uddannet musik- og religionslærer i 1989. Hun har blandt andet undervist i Frederikssund. 

Hvad er din vigtigste mærkesag? 

LÆRERFORENINGENS TOP PÅ VALG

Der er valg til både næstformands- og formandsposten i Danmarks Lærerforening på kongressen i København den 19.-21. september.

Hovedstyrelsesmedlemmerne Regitze Flannov og Niels Jørgen Jensen opstiller til pladsen som næstformand, mens nuværende formand Gordon Ørskov Madsen er eneste kandidat til formandsposten. Derfor betragtes han som valgt uden afstemning. 

Hovedstyrelsen i DLF har peget på Niels Jørgen Jensen med stemmerne 12 mod ni. Men det er kongressens delegerede, der ved skriftlig stemmeafgivelse vælger foreningens nye næstformand.

Formand og næstformand vælges for en fireårig periode. 

“En stærk folkeskole som et fundament i vores demokrati og en lærerprofession, der har rammer og vilkår til at gennemføre undervisning af høj kvalitet til alle vores elever. Problemet lige nu er, at der ikke er de nødvendige investeringer, så vi kan lave den folkeskole, som både vi, eleverne og borgerne generelt efterspørger”.

Du har kørt projektet om kønsbevidst undervisning og virket til at have ekstra fokus på mangfoldighed og ligestilling mellem kønnene. Er det en dagsorden, vi vil se dig fortsætte som næstformand? 

“Jeg er optaget af, at alle elever skal kunne udfolde deres fulde faglige og personlige potentiale. Projektet om kønsopmærksomhed handler om netop det. Om god og motiverende undervisning til alle. Ligesom inklusion, digitalisering og andre politiske sager, som vi har arbejdet med. Det er jo ikke mit projekt, men foreningens politik, og jeg har sammen med kolleger lagt stor energi i arbejdet. Fokus på lige muligheder i folkeskolen – uanset køn, etnicitet, social baggrund med videre – vil jeg fortsat have”.

Hvad er du mest stolt over i din tid i foreningen? 

“Der er mange ting, men i min tid i Frederikssund var jeg med til at forhandle en af de første professionsaftaler allerede i 2001, som senere gav inspiration til A08-arbejdstidsaftalen. Jeg har også været med i arbejdet med at få indgået rigtig gode lønaftaler.

Og så er jeg stolt af mit arbejde i hovedstyrelsen og undervisningsudvalget, hvor jeg har bidraget til at udvikle professionens indflydelse og markeret foreningens uddannelsespolitik udadtil”. 

Har du ambitioner om at gå efter formandsposten en dag? 

“Nej, min ambition er at være næstformand. Jeg har arbejdet sammen med Gordon i mange år, så jeg ved, at vi kan danne et godt makkerskab i det daglige samarbejde med forretningsudvalget og hovedstyrelsen. Jeg tror på, at der er god energi i diversitet i formandskabet. Det kan vi bruge strategisk og sætte styrker og kompetencer i spil”.