Debat: Til DLF's formand: Jeg er vred

Publiceret Senest opdateret

Jeg har været medlem af DLF, siden jeg begyndte som lærer i januar 1971. Jeg gik på pension i april 2010. Da jeg blev pensioneret, var det naturligt for mig at fortsætte mit medlemskab af foreningen som pensionistmedlem. Aftalen var, at hvis jeg betalte mit kontingent frem til mit 75. år, ville jeg herefter være kontingentfrit medlem af foreningen resten af mit liv. Jeg fyldte 75 sidste år.

I januar kom der en opkrævning af kontingent til Danmarks Lærerforening. Jeg afviste betalingen, da jeg var overbevist om, at det var en fejl. I februar gentog det samme sig.

Her til marts kom der igen en opkrævning. Denne gang med en skriftlig besked om, at jeg nu har fået to rykkere, og hvis jeg ikke betaler mit kontingent, bliver jeg slettet som medlem af foreningen. Hvabehar!

Jeg har efterfølgende erfaret, at man på en kongres for et par år siden har vedtaget nye regler for kontingentfrihed for pensionister. Det har gjort mig vred. På flere planer.

Der var kollegaer, der i forbindelse med deres pensionering overvejede deres fortsatte medlemskab af foreningen. Jeg overtalte en del af de kollegaer til at fortsætte deres medlemskab, også selv om det kun var symbolsk og af loyalitetshensyn, ved at påpege, at når de fyldte 75 år, blev de kontingentfri. Det bliver de så alligevel ikke.

Hvorfor er en forening med godt 80.000 medlemmer så dårligt kørende økonomisk, at man anser det for nødvendigt at øge kontingentbetalingen for pensionisterne?

Og som det vigtigste synes jeg, at det mindste, DLF kunne have gjort, var at sende en orientering til de berørte mennesker.

Jeg er blevet bekendt med, at beslutningen har været omtalt i Folkeskolen. Det har jeg overset, og jeg har heller ikke fra nogen af mine pensionistkollegaer hørt om, at de er bekendt med den nye regel.

Min samlede konklusion er derfor, at hvis Lærerforeningen vælger at slette mig som medlem efter 52 år, fordi Danmarks Lærerforening uden at underrette mig har ændret betingelserne for mit medlemskab – så må det desværre være sådan.

Den beslutning handler ikke om økonomi. Det handler om, at jeg føler mig yderst dårligt behandlet af min forening.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Svar fra DLF

Kære Emil

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Tak for din henvendelse. Spørgsmålet om ændrede kontingentforhold for pensionister blev – som du skriver – behandlet på kongressen i 2019. Kongressen besluttede, at kontingentfritagelsen skal følge folkepensionsalderen, så medlemmer har ret til kontingentfritagelse 12 år efter opnåelse af ret til folkepension. Beslutningen trådte i kraft per 1. januar 2021.

Indtil da opnåede medlemmer af Danmarks Lærerforening kontingentfritagelse fra det fyldte 75. år, og beslutningen har dermed betydet en udskydelse af kontingentfritagelsen på to år. Kontingentet er af en beskeden størrelse, og det er mit håb, at det princip, at fritagelsen nu følger folkepensionsalderen, vil blive opfattet som rimelig.

Jeg er glad for at høre, at du over en årrække har været tilfreds med dit medlemskab. Og jeg beklager naturligvis, hvis du ikke føler dig velinformeret om beslutningen vedrørende kontingentfritagelse for pensionister. Vi bestræber os på, at alle medlemmer skal opleve, at medlemskabet giver værdi. Jeg håber, at svaret her har været med til at skabe klarhed over vores beslutning.

Med venlig hilsen

Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF