Debat

Danmarks Lærerforening bør organisere de mange vikarer, som varetager en opgave for skolen, mener Pia Thorsen, medlem af Thy-Mors Lærerkreds.

Debat: De løstansatte vikarer skal med i fagforeningen

På skolerne er brugen af løse vikarer vokset. Alligevel er de ikke med i DLF. Det bør de være, mener Pia Thorsen fra Thy-Mors Lærerkreds.

Publiceret Senest opdateret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

Fagbevægelsen er nødt til at opfinde kollektive løsninger for det voksende prekære arbejdsmarked.

På skolerne er brugen af løse vikarer vokset. Ofte er det unge på sabbatår eller dimittender, der er nødt til at have flere småjobs på 0-timers kontrakter for at kunne forsørge sig.

Prekariatet er klassen, der hænger yderst på arbejdsmarkedet uden udsigt til fast job og en stabil indtægt. Prekariatet har meget få, eller slet ingen, rettigheder. I kampen for ordentlige forhold til lærere og forsvaret af lærerfaget, bliver de uforskyldte ofre og står alene tilbage på perronen. 

I modsætning til vores kollegaer i de pædagogiske fagforeninger og FOA, organiserer DLF ikke vikarerne. På trods af, at de løser en opgave for skolerne og varetager undervisning, inviteres de ikke ind i det faglige fællesskab.

Måske vil det i udgangspunktet være en udgift at organisere vikarerne, men i længden vinder fagbevægelsen på, at organiseringsgraden samlet set vokser.

Derfor er min opfordring til Danmarks Lærerforening, at vi skal organisere de løst ansatte vikarer i folkeskolen. Hjælp dem med at lave klubber, hjælp dem med at kræve rettigheder som f.eks. løn under sygdom, hjælp dem til at mærke og forstå nødvendigheden af solidaritet. Hjælp dem ind i fællesskabet.

Svar fra Thomas Andreasen, formand for arbejdsmiljø-og organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening  

Først og fremmest vil jeg gerne takke Pia Thorsen for perspektiverne og engagementet for at hjælpe flere ind i fællesskabet.

Vi deler i DLF’s hovedstyrelse til fulde ønsket om et organiseret arbejdsmarked med ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og vi arbejder for et arbejdsmarked med tydelige, faglige organisationer med bred tilslutning fra arbejdstagerne. 

Vi har et fælles mål i fagbevægelsen om at øge organisationsgraden, så fagbevægelsen også er relevant for de kommende generationer. Her ved vi, at det er vigtigt at få de unge ind i fagbevægelsen tidligt, da en tidlig relation gør det mere sandsynligt, at man også er medlem senere i livet – uanset om man skifter profession. 

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Vi ser med stor bekymring på den stigende brug af uuddannede løst ansatte vikarer i folkeskolen, da vi har et klart mål om, at det skal være uddannede lærere, der underviser i folkeskolen. Vi følger derfor udviklingen tæt, bl.a. ved at undersøge omfanget af midlertidige ansættelsesforløb og ansatte med få timer - herunder organisationsgraden for disse grupper. 

Folkeskoleoverenskomsten er en funktionsoverenskomst, der omfatter alle, som underviser i folkeskolen. Timelønnede lærere i folkeskolen - f.eks. tilkaldevikarer - er i dag omfattet af læreroverenskomsten og derfor også berettiget til medlemskab af DLF. Vi kommer i DLF til at se nærmere på, hvilket fællesskab vi kan og skal være for disse grupper. Her vil vi tage Pia Thorsens perspektiver med i det videre arbejde. 

Herudover arbejder vi på flere fronter med indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af lærere i folkeskolen. I samarbejde med skolelederne opfordrer vi fx vikarer til at påbegynde læreruddannelsen, og sammen i fagbevægelsen har vi en vigtig opgave i at styrke rekrutteringen til læreruddannelsen, professionsuddannelserne og den offentlige sektor.

Deltag i debatten - send dit indlæg på 4-600 ord til debat@folkeskolen.dk.