Mads Lerche Møller har ikke siddet i kredsstyrelsen i Randers Lærerforening. Alligevel valgte kredsen at pege på ham som kandidat til hovedstyrelsesvalget.
Mads Lerche Møller har ikke siddet i kredsstyrelsen i Randers Lærerforening. Alligevel valgte kredsen at pege på ham som kandidat til hovedstyrelsesvalget.

Nu er der en UU-vejleder i Lærerforeningens hovedstyrelse

Til daglig er Mads Lerche Møller UU-vejleder i Randers Kommune. Fremtiden kommer også til at byde på møder i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse i København. Her vil han arbejde for, at foreningens mindre medlemsgrupper bliver hørt.

Publiceret

Det hører til sjældenhederne, at et medlem af Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse bliver valgt ind med stemmer fordelt jævnt ud over landet.

Men det var ikke desto mindre tilfældet for Mads Lerche Møller ved det netop overståede valg til Lærerforeningens øverste politiske organ.

For selv om han som den første kandidat siden kommunesammenlægningerne i 2006 var opstillet for Randers Lærerkreds, fik han stemmer i langt de fleste af DLF’s lokale kredse. Og han har et godt bud på hvorfor.

Mads Lerche Møller har nemlig sit daglige virke som UU-vejleder.

Og han tror, at de og andre mindre medlemsgrupper i Danmarks Lærerforening til tider savner en repræsentant i foreningens hovedstyrelse.

”Nogle gange er der en god løsning for den store gruppe af medlemmer i Danmarks Lærerforening. Men den er måske ikke tænkt rundt i hele organisationen og de mange faggrupper omkring folkeskolen”, siger han til folkeskolen.dk/uu og tilføjer:

”Jeg har hørt fra kollegaer, at de ikke altid føler, deres funktion er tænkt ind, når der kommer en politisk udmelding fra Danmarks Lærerforening”.

Ikke kun en UU-stemme

På spørgsmålet om han ser sig selv som UU-vejledernes stemme i hovedstyrelsen, svarer Mads Lerche Møller dog klart nej.

”Jeg er alle medlemmers stemme. Som UU-vejleder er jeg vant til at kigge på helheden, når vi skal finde en god løsning for de unge. Og i den proces er jeg i berøring med rigtig mange af medlemsgrupperne i Danmarks Lærerforening. Så jeg føler, jeg har et bredt kendskab til hele systemet omkring folkeskolen”, siger han.

I sit valgoplæg har Mads Lerche Møller skrevet, at han vil arbejde for at skabe mere dialog og vidensdeling mellem medlemsgrupperne i Danmarks Lærerforening og få flere vinkler ind i hovedstyrelsens fagpolitiske arbejde.

Det mener han blandt andet man kan gøre ved at skabe en større berøringsflade mellem foreningens centrale ledelse og medlemmerne ude i landet.

Mads Lerche Møller har selv været en del af det såkaldte UU-forum, hvor enkelte vejledere inviteres ind i Danmarks Lærerforenings sekretariat for at komme med input.

”Den slags inddragelse er vigtig, men kan med fordel udvides. Der er store geografiske forskelle på både arbejdsvilkår, målgruppe om muligheder for at guide de unge videre. Så det er vigtigt, at man hører mange forskellige stemmer”, siger han.

Arbejdsvilkår står øverst på dagsordenen

Ellers er mærkesagerne noget bredere. Øverst på dagsordenen står bedre arbejdsvilkår for alle Danmarks Lærerforenings medlemmer.

”Vi skal også arbejde for at indhentet efterslæbet i forhold til reallønnen, men når jeg snakker med kollegaer, er det arbejdsmiljøet, der er mest afgørende for, om de har lyst til at fortsætte i jobbet”, siger han.

Derfor ser Mads Lerche Møller gerne, at klasselærerfunktionen styrkes, at klassekvotienten sættes ned, og at almenområdet tilføres flere resurser i form af tolærerordninger.

Desuden vil han arbejde for bedre mentor- og seniorordninger og bedre muligheder for at tilrettelægge sit arbejdsliv fleksibelt med færre timer i fastlagte perioder.

Og så vil han selvfølgelig holde et vågent øje med UU-området, hvor der er lagt op til store ændringer i det skoleudspil, regeringen præsenterede i efteråret, pointerer det nyvalgte hovedstyrelsesmedlem:

”Der er lagt op til at gøre uddannelse og job til et obligatorisk fag, at give mulighed for juniormesterlærer og mere praktik. Det skal løbende evalueres i forligskredsen, så det er i virkeligheden ret god timing, at jeg kommer ind netop nu som en fagprofessionel stemme på området”.

Powered by Labrador CMS