I modsætning til resten af de nyvalgte hovedstyrelse er Sanne Weisbjerg Vilstrup og Marianne Giannini valgt på stemmer fra alle hjørner af landet.

De blev valgt med stemmer fra hele Danmark

Det er notorisk svært at blive valgt til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening uden et solidt geografisk bagland. Men ved dette valg lykkedes det for to repræsentanter for mindre medlemsgrupper. Se hvem, der fik stemmer hvor.

Publiceret Senest opdateret

Det er notorisk svært at blive valgt til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening uden at have et geografisk bagland bag sig. Men det lykkedes ved det netop overståede valg for både formanden for Børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini, København, og formand for Logopædisk Forum og præsident for Nordisk Forum for Specialpædagogik Sanne Weisbjerg Vilstrup, Ballerup, at blive valgt ind ved hjælp af stemmer fra hele Danmark. Ingen af dem var kommet ind alene med stemmerne fra deres eget lokalområde. Det viser oversigten over de faldne stemmer fordelt på lærerkredse, som Lærerforeningen nu har frigivet (se nederst). Begge har fået stemmer i alle landets lærerkredse og ganske mange i de tre største, København, Aarhus og Aalborg. Også UU-vejleder Mads Lerche Møller fik stemmer i de fleste kredse foruden at få allerflest i hjemkommunen Randers og strøg dermed ind som ny i hovedstyrelsen (tilføjet, red.)

Mads Lerche Møller

Københavns Lærerforenings formand Katrine Fylking blev topscorer ved hovedstyrelsesvalget, og det skyldes i høj grad opbakning fra hendes egen hjemmebane, som jo er Lærerforeningens absolut største kreds. Men også i nabokommunerne mod øst, Tårnby og Dragør, og ikke mindst fra de nordlige naboer i Gentofte har hun fået rigtig mange stemmer med på vejen. Sågar på Bornholm blev Katrine Fylking topscorer ved valget. Tre andre medlemmer af Københavns Lærerforening stillede også op til hovedstyrelsen – Anders Kildahl Juul, Pernille Bendix og Marianne Giannini. Af dem fik Pernille Bendix flest stemmer hjemme i hovedstaden, men det var bare ikke nok til en plads i hovedstyrelsen, hvorimod det altså lykkedes for Marianne Giannini at blive valgt ind efter en hovedstyrelsesperiode, hvor børnehaveklasselederne ikke har været repræsenteret.

Farvel til Liltorp og Gierahn

I københavnsområdet opnåede formand for Rødovre Lærerforening Anders Liltorp lige præcis ikke en plads i hovedstyrelsen. Han blev ellers stemmesluger både i Rødovre, hvor han er kredsformand, i Hvidovre, hvor han bor og er borgmesterkandidat, og i yderligere to forstadskommuner, Herlev og Glostrup. Det var bare ikke nok. Formanden for DLF’s overenskomstudvalg Morten Refskov blev topscorer i Ballerup, hvor han tidligere har været kredsformand, men også i en hel stribe andre omegnskommuner inklusive Frederiksberg.

I Østjylland var der også kamp om stemmerne. Lærer på Viby Skole og medlem af kredsstyrelsen Dorthe Krejlgaard, stillede op for første gang – og blev stemt ind som topscorer både i Aarhus, Odder, Skanderborg og Samsø. Det hidtidige aarhusianske hovedstyrelsesmedlem Rikke Gierahn, blev topscorer i Favrskov Kommune, men det var ikke nok til at beholde pladsen. Også formanden for Horsens Lærerforening Henrik Juul Nielsen stillede op for første gang og kom ind på den yderste plads som topscorer i fire østjyske kommuner. Formanden for Fredericia Lærerforening Per Breckling beholdt sin plads med opbakning fra både Fredericia, Esbjerg og Varde. Og formand for Vejle Lærerforening Lars Buur Holmboe hentede mange stemmer så langt væk som i de sønderjyske kredse.

Valgt ind af Aalborg

I det midt- og vestjyske område delte Niels Lynnerup, Herningegnen, og Jacob Svejstrup, Viborg, kredsene imellem sig. Tine Agenskov fra Thy-Mors Lærerkreds blev topscorer hjemme og nabokommunerne Rebild og Vesthimmerland, mens Lars Busk Hansen som tidligere sidder solidt på stemmerne nord for Limfjorden. Kristoffer Høyrup Sørensen blev valgt ind med 19.617 af sine 21.737 stemmer fra hjemkommunen Aalborg.

På Sjælland blev formanden for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget Thomas Andreasen genvalgt af medlemmerne på Sydsjælland og Lolland-Falster og formand for undervisningsudvalget Regitze Flannov af de nordsjællandske. Men i kommunerne omkring Roskilde og Holbæk blev debutanten Kim Kirkegaard Zachariassen topscorer i én kreds mere end en anden ny kandidat, Kresten Dahlmand Andersen, som ikke opnåede valg.

Som eneste fynske kandidat løb formand for Odense Lærerforening Charlotte Holm med flest stemmer i samtlige fynske kommuner.

Tilføjet 7/12 kl. 13:20: Der havde desværre indsneget sig nogle fejl i kortet - vi håber, det hele er korrekt nu. Redaktionen beklager.