Værd at vide: Uddannelsessystemet i Ukraine

Publiceret Senest opdateret

Den svenske skolemyndighed Skolverket har lavet en gennemgang af det ukrainske uddannelsessystem til de lærere, som skal hjælpe ukrainske børn og unge til rette i Sverige. Her får du den korte version:

De fleste grundskoler i Ukraine drives af det offentlige, halvt statsligt og halvt kommunalt finansieret. Dertil kommer specialskoler og friskoler.

Grund- og ungdomsskolesystemet er i disse år i gang med en reform, som påbegyndtes nedefra i 2018/19, sådan at indskolingseleverne er blevet undervist efter de nye regler.

Den obligatoriske skolegang varer ni år. Børnene begynder normalt i skolen i seks-års-alderen og skal senest begynde det år, de fylder syv.

Skolesystemet er opdelt i tre trin:

  • niveau 1 fra 1. til 4. klasse (fag: læsning, skrivning, fremmedsprog, matematik, naturfag, socialkundskab/sundhed, medborgerskab/historie, teknik, datavidenskab, kunst/idræt)
  • niveau 2 fra 5. til 9. klasse (fag: ukrainsk sprog og litteratur, fremmesprog, samfundskundskab/historie, matematik, biologi, kemi, fysik, geografi, idræt, teknik, kunst inkl. musik)
  • niveau 3 10.-11. klasse. Den igangværende reform betyder, at niveau 3 fra 2027 og frem bliver udvidet med 12. klasse. Når reformen er fuldt gennemført, bliver niveau 3 også obligatorisk
Undervisningsministeriet i Kiev

Du kan sagtens møde en 12-årig, der fortæller, at han eller hun gik i 'gymnasium' hjemme i Ukraine. For nogle af skolerne fra 5. klasse og opefter kaldes 'gymnasium', 'lyceum' eller 'kollegium'.

Sprogkundskaber

I de ukrainske skoler lærer eleverne engelsk allerede på niveau 1, og på de højere trin kan de vælge sproget som fordybelsesfag.

Alle ukrainske borgere har ret til at vælge det sprog, de vil have undervisning på. Får de deres almindelige fagundervisning på et minoritetssprog, skal de derudover have nogle timer ukrainsk.

Karakterer

Der gives karakterer fra 5. klasse og opefter på en 12-trinsskala:

1–3 = Utilfredsstillende (”початковий”)

4–6 = Tillfredsstillende (”середній”)

7–9 = God (”достатній”)

10–12 = Udmærket (”високий”)

Ukraine deltog i den seneste Pisa-måling, Pisa 2018. Testen viste, at ukrainske 15-årige klarer sig dårligere end OECD-gennemsnittet i alle tre testede områder, læsning, matematik og naturfag.