Nu er 7½ procent af eleverne på Farsø Skole fra Ukraine

Farsø Skole i Vesthimmerland har nu indskrevet godt 50 elever fra Ukraine og har fire modtageklasser på de tre trin. Der kommer løbende nye elever til, fortæller viceskolelederen.

Publiceret

Ventetiden er forbi for Farsø Skole.

Som Folkeskolen beskrev for nogle uger siden, har et modtageteam på Farsø Skole stået klar til at modtage ukrainske flygtningebørn. Dengang var særloven under behandling i Folketinget, og skolen vidste ikke, hvor mange elever, den ville få, ej heller hvornår, børnene ville komme. Det ved skolen nu.

Eller rettere, skolen ved ikke, hvor mange ukrainske børn, der vil komme, men indtil videre har man taget imod omkring 50 elever, som er fordelt på fire modtageklasser – to klasser i indskolingen (M1), en klasse på mellemtrinnet (M2) og en klasse i udskolingen (M3).

Farsø Skole er en stor folkeskole med cirka 600 elever. I forvejen er der 35 elever i skolens modtageklasser, og de kommer fra lande som Afghanistan, Syrien, Polen og Eritrea.

Indtil videre går det fint med at indsluse de ukrainske børn, melder viceskoleleder Morten Kjeldgaard Thygesen.

”Børnene er lige startet, og det går fint. Der er de samme udfordringer, som der altid er, når vi tager imod børn fra en anden kultur, og som er flygtet fra krig. Børnene har nogle oplevelser med i bagagen, som vi skal tage hensyn til”, siger Morten Kjeldgaard Thygesen.

Børnene kan først komme i skole, når forældrene har fået opholdstilladelse, så Farsø Skole samler løbende op og holder indskrivningsmøder hver tirsdag. Derpå bliver der arrangeret transport for eleverne, og så starter de i skole den følgende mandag.

De børn, som er startet på skolen, har været i Danmark et godt stykke tid, og har det efter omstændighederne godt.

”De har ikke oplevet krigen på nær hold, modsat de familier, som vi forestiller os vil komme i løbet af de næste måneder. Men børnene er selvfølgelig præget af enormt store bekymringer for deres familie både i Ukraine og andre steder i Europa”, siger viceskoleleder Morten Kjeldgaard Thygesen.

I forhold til elever fra for eksempel Afghanistan og Eritrea, er det skolens oplevelse, at de ukrainske elever kommer fra en kultur og et skolesystem, som ligner det danske meget, så de bliver ikke så overrasket i mødet med deres nye danske skole.

”Børnenes familier er meget engageret i deres børns skolegang og er nok lidt mere fokuseret på det faglige og på disciplin, end vi er i det danske skolesystem”, siger viceskoleleder Morten Kjeldgaard Thygesen.

Farsø Skole er forberedt på, at der kommer endnu flere børn fra Ukraine i den kommende tid.