"Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvor meget tid vejlederne skal bruge på opgaven, men det er vigtig for os, at de også underviser, så de er tæt på praksis og kan afprøve forskellige værktøjer og strategier i deres klasser", siger læsekonsulent Dorthe Bechmann.

Køge styrker indsatsen for ordblinde med nye dysleksivejledere

Med mindst en dysleksivejleder på hver skole vil Køge Kommune opspore og støtte ordblinde elever og deres lærere tidligt, så eleverne kan blive i deres almene klasser. Samtidig giver det læsevejlederne mere tid til at styrke læsning og skrivning generelt på skolerne.

Publiceret

Om uddannelsen

Uddannelsen til dysleksivejleder i Køge er sammensat og udbudtaf kommunen i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.

Uddannelsen varer et år og er fordelt på 54 undervisningstimer.Der er cirka en undervisningsgang om måneden og 12 i alt frem tilmarts næste år.

Deltagerne har linjefag i dansk og har i forvejen kendskab tilordblindhed. Nogle er læsevejledere, men det har ikke været etkrav, og lærerne behøver heller ikke undervise på et bestemtklassetrin.

Absalon står for undervisning i test og afdækning af ordblindhedog i, hvordan man spotter ordblindevanskeligheder op gennemskoleforløbet. Absalon underviser også i handleplaner og har bud påundervisningsmaterialer til ordblinde elever.

Kommunens egne konsulenter underviser i vejlederdelen, oghvordan man håndterer krydspresset mellem at vejlede sine kollegerog samtidig være kollega. Vejlederne får også et dybere kendskabtil den kommunale inklusionsstrategi. 

Når de første vejledere er uddannet til marts næste år, er deresopgave:

  • at opspore og sætte tidligt ind i forhold til ordblindhed
  • at undersøge og afdække elever og yde støtte til børn og ungemed ordblindhed
  • at sikre, at alle ordblinde elever opdages
  • at have den aktuelle viden om, hvad der virker påordblindeområdet.

Køge Kommune har afsat 150.000 kroner til at uddanne endysleksivejleder til hver af sine 14 skoler.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Køge Kommune har sammen med Professionshøjskolen Absalon udviklet en uddannelse, som gør lærere til dysleksivejledere. Kommunen vil uddanne en vejleder til hver af sine 14 skoler. Derudover betaler nogle skoler selv for at få uddannet en vejledere mere, ligesom et par privatskoler har fået deltagere med, så i alt tager 27 lærere uddannelsen.

Podcast-serie sætter fokus på ordblindevenlige skoler

"Når dysleksivejlederne er færdiguddannede, kan de afdække og vejlede om dysleksi, så vi kan inkludere ordblinde elever i almenklasserne og sikre, at de kan gå til afgangseksamen på lige fod med deres jævnaldrende", uddyber læsekonsulent Dorthe Bechmann fra PPR i Køge. Hun er ansvarlig for uddannelsen af dysleksivejledere.

Vejlederne skal klæde deres kolleger på

Hver skole får en mindst lærer, som kender særskilt til, hvordan man test for ordblindhed og laver handleplaner og kompenserende indsatser for eleverne. Vejlederne skal blandt andet hjælpe eleverne med at få de rette it-værktøjer, og de skal klæde deres kolleger på til at rumme elever med læse- og skrivevanskeligheder.

"Nogle lærere synes, det er meget at skulle rumme en elev, som skal have skannet alle materialer. Her kommer vejlederne til at arbejde på forskellige planer. Nogle lærere skal måske have en til en-undervisning i, hvordan skanneren på skolens kopimaskine virker. Andre har brug for eksempler på undervisning af ordblinde, og vejlederne kan også hjælpe lærere med at implementere elevernes hjælpemidler i deres undervisning", siger Dorthe Bechmann og fortsætter:

Ny bog hjælper faglærere til at inddrage ordblinde elever i deres undervisning

"Vejlederne kan også oversætte elevernes testresultater og sige til lærerne, at denne elev husker bedre, hvis han får visuel støtte - hvordan imødekommer vi det?", tilføjer læsekonsulenten.

Vejlederen bliver elevernes talerør på skolen

Dysleksivejlederene kan også rådgive forældre og elever om ordblindhed.

"Vejlederne kan blandt andet hjælpe elever med at erkende, at de har en funktionsnedsættelse, og vise, hvordan de kan komme om ved nedsættelsen med it-hjælpemidler, så eleverne ikke ser hjælpemidlerne som en hindring, men som en hjælp", siger Dorthe Bechmann.

Der bliver etableret læse-skriveteknologicafeer, hvor ordblinde eleverne kan mødes og tale om deres udfordringer og give hinanden tip om, hvordan de bedst udnytter deres hjælpemidler.

Begrebet "ordblindevenlig skole" breder sig i det danske skolelandskab

"Her kan de også tale om lærere, som ikke altid tilgodeser dem. Så kan vejlederen tale med læreren om, at Viggo trods skannede materialer har brug for at få forklaret tingene på en anden måde. På den måde bliver vejlederen elevernes talerør til andre lærere på skolen", fortæller læsekonsulenten.

Læsevejledere får frigivet tid til generel læsning og skrivning

Tilsvarende får dysleksivejlederne et netværk, hvor de kan sparre og rådgive hinanden på tværs af skolerne.

Ny uddannelse styrker skoler med ordblindelærere

"Det er ikke vores ambition, at de skal være vejledere på fuld tid. Det er op til den enkelte skole at beslutte, hvor meget tid vejlederne skal bruge på opgaven, men det er vigtig for os, at de også underviser, så de er tæt på praksis og kan afprøve forskellige værktøjer og strategier i deres klasser og sige til de ordblinde elever, at det er nu, de skal bruge deres telefon til at indtale en tekst", siger Dorthe Bechmann.

Regeringen vil uddanne op mod 200 læsevejledere og ordblindelærere

I dag afdækker skolernes læsevejledere ordblindhed blandt eleverne i Køge, men de har ikke tid til at vejlede hverken kolleger eller elever.

"De kunne måske godt løfte den opgave, dysleksivejlederne bliver uddannet til, men skolerne har brug for at dele læseområdet ud på flere personer, og det giver læsevejledere og dysleksivejledere hinanden at sparre med. Samtidig får læsevejlederne bedre mulighed for at lave de ting, de er uddannet i, nemlig hvordan vi styrker læsning og skrivning i almenområdet, hvordan vi støtter en klasse, som scorer lavt i læsning, og hvordan vi løfter dygtige elever yderligere", siger Dorthe Bechmann.

De første dysleksivejledere er færdiguddannede til marts næste år.