Anmeldelse

Stilladseret skrivning i indskolingen
Stilladseret skrivning i indskolingen

Omhyggelig skrivevejledning

Ny bog tager læseren i hånden igennem skrivningens mysterier, men trods stor grundighed glemmer forfatteren at fortælle, hvad man gør for de elever, som ikke kan følge med.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Stilladseret skrivning i indskolingen" er hentet fra Norge, hvor den er blevet til på grundlag af nogle af de skriveaktiviteter, som ”Skrivesenteret - Nationalt Center for Skriveoplæring og Skriveforskning” har udviklet for at støtte lærere i arbejdet med skrivning i begynderundervisningen.

Fakta:

Titel: Stilladseret skrivning i indskolingen

Pris: 500

Sider: 168

Forlag: Forlaget Pøhler

Bogen er opdelt i fire dele: Hvad siger forskningen om skriveudvikling og skriveundervisning, Råd om bogstavindlæring og om planlægning og gennemførelse af holistiske skriveprocesser, Forslag til 30 skriveaktiviteter med kopiark, og så er der et vurderingsværktøj med 40 eksempeltekster.

Forskningafsnittet i "Stilladseret skrivning i indskolingen" vejleder læreren i planlægning af skriveaktiviteter. Man får indsigt i, hvad der giver eleverne de bedste resultater. Det handler om at gøre skrivningen mere meningsfuld ved at fokusere på skrivningens formål. Det sker ved at kommunikere, igangsætte tanker, og ved at eleverne udforsker skrivningen.

I skolestarten har eleverne et utilstrækkeligt bogstavkendskab. De er ikke øvede i skrivning. Eleverne kan i begyndelsen kun tegne, skrible eller skrive nogle bogstaver ind i et ord, men efterhånden som bogstaverne indlæres, kan eleverne bruge dem i deres skrivning.

Den konkrete vejledning af eleverne sker i skriveprocesserne. Man skal her gennemtænke formål, indhold og form. Der skal vejledes i, hvordan eleverne kan planlægge, skrive og bearbejde deres skriveaktiviteter. Bogen vejleder læseren ind i planlægningen af skriveaktiviteter før elevernes skriveprocesser.

Det er vigtigt at gennemtænke, hvordan de skal organiseres. En hjælp til eleverne er den blå pose med de vigtigste huskeråd til eleverne om at planlægge, organisere, skrive og efterse teksten.

Der er efterfølgende råd og vejledninger i bogstavindlæring. Her skal eleverne i gang med at automatisere de mest almindelige bogstavkombinationer. Bogstavindlæring skal starte så tidligt som muligt ved at præsentere dagens bogstav. Det kan gøres ved en præsentation af bogstavet, bogstavnavn, lyd, genkendelse af bogstavet i tekst og ved at skrive bogstavet. Der er sat tid på, hvordan dette kan foldes ud.

De igangsættende skriveaktiviteter inddrager forslag til indhold og temaer. Der er for eksempel "avisleg" eller "beskriv en superhelt". Der er ligeledes forslag til børnenes hverdagsrutiner.

Som noget nyt præsenteres forsøg med vand og kulde. Her kan skriveprocessen indgå i natur/teknik. Eleverne skal undersøge og formulere spørgsmål, der lægger op til naturfaglige forklaringer. Temaer og ideer strækker sig fra børnehaveklasse til 5. klasse.

At lære børn at skrive kræver, at alle elevers nysgerrighed stimuleres. 60 siders bilag indeholder årsplan, skriveplanlægning i skemaform og alfabetet, som er en hjælp til eleverne. Der er et kopiskema til forsøgsrapport, skema til grubletegning og til vurdering af kvaliteten af elevernes tekster. Vurderingsværktøjet giver information om den enkelte elevs skriveudvikling og beskriver og informerer om modtagerbevidsthed, organisering af indhold, ordforråd, sætningsopbygning, tegnsætning, skrivemåder, stavning og bogstavkundskab.

Bagerst i bilagene findes råd til og vejledning i, hvordan man opbygger et trygt og støttende skrivemiljø, ligeledes skemaer over og eksempler på, hvordan man kan evaluere sin undervisning. Materialet er farveinddelt, således at det gør det let at finde rundt.

Det er et grundigt materiale, og der er meget vejledning i, hvordan man opnår de bedste resultater. Materialet er så omfattende, at det kan blive en tidsrøver i forberedelse og efterbehandling. Ofte er det mest hensigtsmæssigt at vælge noget ud, der inspirerer og passe til de elever, man har. Læreren eller pædagogen skal fortsat holde fast i sin egen faglighed og bruge de nære ting, der optager eleverne mest.

En klar mangel ved "Stilladseret skrivning i indskolingen" er, at den ikke indeholder en vejledning i, hvad læreren gør ved de elever, der ikke kan følge med.

Powered by Labrador CMS