Anmeldelse

Et godt afsæt når to lærere skal være fælles om læse- og skriveundervisningen

Hvordan får man større udbytte af at være to lærere i undervisningen? Nogle konkrete bud gives i denne bog, der også indeholder refleksionsguider til at understøtte samarbejdet.

Publiceret

Fakta:

To lærere - mange muligheder. Udnyt potentialet i samarbejdet om læse- og skriveundervisningen

Forfattere:  Oddny Judith Solheim, Aslaug Fodstad Gourvennec og Erin M. McTigue

150 kroner

84 sider

Forlag: Pøhler

”Man kan med rimelighed forvente, at to voksne veluddannede mennesker kan finde ud af at arbejde sammen. Eller kan man?” Spørgsmålet stilles i bogens indledning og får mig til at reflektere over mine egne erfaringer med samarbejde med en lærerkollega i klasserummet: Få negative, men flest positive og med en afgørende betydning for mit faglige overskud og arbejdsglæde som lærer. Men hvad kendetegner det gode tolærersamarbejde? Hvornår virker det og hvad med elevernes læringsudbytte?

 ”To lærere – mange muligheder. Udnyt potentialet i samarbejdet om læse- og skriveundervisningen” er en bearbejdet version af en artikel med afsæt i tre norske forskningsprojekter samt international forskning om tolærerordninger. Målgruppen er pædagoger, lærere, læsevejledere og skoleledelser.

Bogens afsæt og det første kapitel er, hvilke muligheder der åbnes, og hvilke udfordringer der kan opstå, når der er to lærere i læse- og skriveundervisningen samt tolærerordningernes betydning for elevernes resultater og læringsudbytte. I andet kapitel redegøres for sammenhængen mellem samarbejdet mellem to lærere og kompetenceudvikling for lærere i relation til læse- og skriveundervisningen og elevernes læringsudbytte i undervisningen i læsning og skrivning.

Kapitel tre indeholder fem refleksionsguider til tolærerteamet. Formålet med guiderne er at stimulere samtaler, der rækker videre end den praktiske planlægning. Bagerst i bogen findes noteringsark til hver af guiderne, der også kan hentes i A4 via en QR-kode.

Det sidste kapitel konkluderer og giver forslag til rutiner, der kan være medvirkende til at skabe gode rammer og spare tid til samarbejde mellem to lærere. Bogen indeholder desuden bilag med resuméer af forskningsprojekterne.

”To lærere – mange muligheder. Udnyt potentialet i samarbejdet om læse- og skriveundervisningen” er hurtigt læst. Som lærer er jeg mest optaget af de deltagende læreres oplevelser og muligheder i tolærerordningen og af refleksionsguiderne der virker som relevante og gode afsæt for et konstruktivt tolærersamarbejde.