Hjemmeundervisning under coronanedlukningerne var en nødløsning, og især de elever, som i forvejen følte sig fagligt bagud, oplevede at have svært ved at følge med. Det bekræfter en ny undersøgelse.

Ny undersøgelse: Fagligt svage elever havde svært ved at følge med under coronanedlukninger

Mens nye omikronvarianter breder sig, er der kommet en ny trivselsundersøgelse, som kigger på konsekvenserne af coronanedlukninger for skoleelever. Den antyder, at byrden er skævt fordelt og at det er de mest udsatte, som bærer den tungeste del.

Publiceret

Om undersøgelsen

”Børn og unge i Danmark – Velfærd og trivsel 2022” er en statistisk baseretpanelundersøgelse om den danske børnebefolknings tilstand.

Det er VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som står bag undersøgelsen, som ser på, hvordan børn trives på forskellige områder. Første udgave af undersøgelsen udkom i 2010, den anden i 2014 og den tredje i 2018.

Undersøgelsen er designet som en indikatorundersøgelse og anvender både registerbaserede data fra Danmarks Statistik og data fra en omfattende survey-undersøgelse, som i 2021 blev gennemført blandt 6.276 børn og unge i aldersgrupperne 3, 7, 11, 15 og 19 år.

Børn og unge, der oplevede faglige vanskeligheder før covid 19-pandemien, oplevede i højere grad at det var svært at følge med i skolen under de sidste to vintres nednedlukninger, end børn og unge uden faglige vanskeligheder. Det viser en ny undersøgelse fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Samme undersøgelse viser også, at børn, hvis forældrene ikke har uddannelse ud over grundskoleniveau, i højere grad oplevede faglige vanskeligheder end børn fra familier med videregående uddannelser.

Med andre ord tyder det på at corona-nedlukningerne ramte de mest udsatte elever hårdest. Det er der for så vidt ikke noget overraskende i, siger forskeren bag undersøgelsen, chefanalytiker Karen Margrethe Dahl.

”Det er en sammenhæng, man vil forvente at finde”, siger hun til folkeskolen.dk og fortæller, at der er visse forskelle, når man inddeler eleverne i forhold til deres alder. Otte procent af de 11-årige og 15 procent af de 15-årige oplevede at har haft svært ved at følge med fagligt på grund af covid-19. Hvis man deler undersøgelsens resultater op i undergrupper baseret på forældrenes uddannelse, kan man se, at 25 procent af børn fra familier, hvor ingen af forældrene har færdiggjort en uddannelse efter grundskolen, har oplevet faglige udfordringer under covid-19, mod 11 procent af børn fra familier, hvor mindst én af forældrene har en lang videregående uddannelse.

Social isolation ramte pigerne hårdest

Internationale undersøgelser har vist, at danske børn og unge haft det lettere end andre europæiske børn og unge, hvad angår nedlukningens længde og i forhold til adgangen til ressourcer på skolen og i hjemmet. I Danmark var det således kun 10 procent af alle skolebørn, der under covid-19-nedlukningerne gik på en skole med begrænsede it-resurser, og ingen børn, der helt måtte undvære onlineundervisning under nedlukningerne – mod mere end 80 pct. i lande som Frankrig og Tyskland. Alligevel har corona-nedlukningerne også haft konsekvenser for danske skoleelever, både fagligt og socialt.

Vive har også kigget på børnenes sociale trivsel under nedlukningerne, og her viser analyserne, at køn og alder spiller en væsentlig rolle, idet det især var de ældste piger, der følte sig isolerede.

”Vi kan se at vores 11-årige respondenter tilsyneladende har været tilfredse med at kunne omgås to-tre venner, og at der ikke er så stor kønsforskel i den aldersgruppe. 14 procent af drengene, og 11 af pigerne svarer de følte sig isolerede”, fortæller Karen Margrethe Dahl.

”Omvendt svarer 32 procent af de 15-årige piger, at de har følt sig socialt isolerede på grund af covid-19 mod 15 procent af de jævnaldrende drenge. Vores tolkning er, at det skyldes, at drengenes fællesskaber i høj grad foregår online gennem gaming. På den måde har nedlukningerne ikke adskilt sig væsentligt fra normalen”.

24 procent af de 11-19-årige har ”i høj grad følt sig socialt isolerede på grund af covid-19-pandemien”, mens 28 procent ”i nogen grad havde følt sig socialt isolerede”. Men tallene dækker blandt andet over en kønsforskel, hvor 29 procent af pigerne i høj grad havde følt sig socialt isolerede mod 19 procent af drengene.