Anmeldelse

Noveller

Noveller

Den myreflittige lærebogsforfatter har været i USA for at studere Cooperative Learning og se på mulighederne for at skabe en dansk version af den populære undervisningsform.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I serien "Læs genrer med CL" bliver et danskfagligt fokus koblet på den socialkonstruktivistiske grundtanke. For som Trine May påpeger i en artikel på folkeskolen.dk fra april 2011, er det ikke givet, at øget aktivitet fører til øget læring.

Fakta:

Titel: Noveller

Forfatter: Trine May

ISBN: 9788702120646

Pris: 240 kroner

Sider: 113 sider

Serie: Læs genrer med CL

Type: Bog

Forlag: Gyldendal

Forfatteren har brudt med princippet om de faste, heterogene elevteam som den eneste bærende samarbejdsenhed. Hendes svar er dynamiske team, hvilket betyder, at der veksles mellem arbejdsenheder på en elev, to elever, tre elever, seks elever og hele klassen.

Endnu en vigtig justering i forhold til den måde, Cooperative Learning almindeligvis praktiseres på i USA, er vekselvirkningen mellem arbejdet i de respektive elevteam og opsamlinger i plenum med læreren som den styrende faktor.

Det er med dette metodiske udgangspunkt, at materialet lader eleverne tilgå fem nutidige danske noveller.

Der hersker ingen tvivl om, at Trine May er særdeles ambitiøs på elevernes vegne. Det er svære begreber, der tages livtag med, for eksempel at læse med fordobling, tableau vivant eller intertekstualitet. En stor del af det litteraturpædagogiske arbejde, der lægges op til, vil være overordentlig abstrakt for elever på mellemtrinnet.

Omvendt er der enkelte steder rene perler af fagdidaktiske oplæg, for eksempel Gør det selv: Billedsprog, hvor der ved hjælp af post it-sedler åbnes op for en hel verden af elevproduceret billedsprog - og dermed også for en forståelse af, hvordan forfattere skriver bevidst genreorienteret.

I en tid med øget fokus på, at eleverne skal blive dygtigere indholdslæsere, er det herligt med et så forfriskende og ambitiøst materiale, der sætter fokus på netop dét. Og som dansklærer vil jeg så absolut hellere have et nytænkende materiale, der fagligt skyder lidt over målet, end et reproducerende materiale, man er sikker på at nå helt igennem.