Specialundervisning

På Østfyn udhuler udgifterne til specialundervisning ikke længere almenskolernes økonomi

Publiceret Senest opdateret

I 2021 indførte Nyborg Kommune, at skolerne får et grundbudget til basale udgifter, mens specialskolernes budget ligger centralt. Herefter fordeler de fire folkeskoler og forvaltningen de resterende midler til specialtilbud og inklusion. I første omgang blev færre elever visiteret til specialskolerne, skriver skoleminitor.dk. Men selv om segregeringen siden er steget en smule, kalder skolechef Lars Kofoed modellen for levedygtig. ”Vi har kontrol over situationen, og den økonomiske ramme holder. Så vi oplever trods alt et mindre pres, end vi ellers ville have gjort”, siger han.

skoleminitor.dk: Har bremset udhulingen af almenskolerne: Efter tre år holder ny struktur stadig udgifterne under kontrol (kræver abonnement)