I årene mellem 1945 og 1975 ændrede den danske folkeskole sig markant. En skole i nationens, religionens og disciplinens tjeneste blev til velfærdsstatens skole med vægt på demokrati og lige muligheder for alle børn. Det forløb vil professor, dr. phil. Ning de Coninck-Smith undersøge.

Frie forskningsmidler til skolehistorie, seksualundervisning og trivsel

Publiceret

Professor, skolehistoriker, Ning de Coninck-Smith, DPU, har fået en bevilling på 6 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge, hvordan utopier, ideer og visioner om fremtidens gode skole med barnet i centrum og med lige muligheder for alle børn opstod, blev forhandlet, bestridt og måske/måske ikke blev realiseret i skolens hverdagspraksis i tiden fra 1945 til 1975.

Lektor Kirsten Hyldgaard, DPU, har også fået del i forskningsfondens 2023-bevillinger, til et projekt om forlegenhed i seksualundervisningen. Formålet er blandt andet at udvikle en dybere forståelse af, hvorfor og hvordan det tilsyneladende ikke lader sig gøre at behandle ’det seksuelle’ som ethvert andet emne/fag i undervisningen med henblik på at forbedre seksualundervisningen i fremtiden.

Og DPU-professor Venka Simowska har fået midler til et projekt om trivsel i skolen:

"På den ene side er det både meningsfuldt og forståeligt, at trivsel er blevet et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med skoleudvikling. På den anden side risikerer simplificerede forståelser af trivsel at underminere begrebets udviklende potentiale, så det i stedet bliver ’tyrannisk’, i form af individualiserende og forenklede forskrifter eller normer for, hvordan børn og unge bør være og føle", hedder det i hendes projektbeskrivelse.

dff.dk: "750 mio. kroner er på vej til nybrudsskabende forskning"