Valg af formand og næstformand, overenskomstkrav og foreningens strategi og målsætninger står på dagsordenen, når Lærerforeningens kongres samles i København til september.

Kongres med valg og overenskomstkrav i september

Danmarks Lærerforening har netop indkaldt til ordinær kongres den 19. til 21. september 2023 i Tivoli Hotel & Congress Center i København. 

Den foreløbige dagsorden indeholder følgende punkter:

1. Mødets åbning og valg af dirigenter

2. Forretningsorden

3. Formandens beretning

4. Strategi og målsætninger for 2024-2027

5. Opstilling af krav til OK24

6. A) Forslag om løn og honorarer til foreningens formand, foreningens

næstformand, foreningens øvrige forretningsudvalgsmedlemmer samt til

hovedstyrelsens øvrige almindelige medlemmer inkl. forperson for Lærerstuderendes

Landskreds.

B) Forslag til rammer for eksterne honorarer

7. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter

8. Årsrapport for 2021 og 2022

9. Fastsættelse af kontingentet for 2024 og kontingentramme for 2025

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Valg af formand

12. Valg af næstformand

13. Eventuelt.

Endelig dagsorden vil blive meddelt senest 3 uger før kongressen, jf. vedtægternes

§ 20, stk. 6.

dlf.org: Kongres september 2023