”Skolerne forholder sig til, at de får et beløb for de studerende, og hvis det ikke rækker, så er der skoler, der påtænker ikke at have praktikanter”, sagde formand for Gladsaxe Lærerforening Thomas Agerskov

Overblik: Det blev sagt om praktiklærere på DLF’s kongres

Krav om finansiering af lærerstuderendes praktik, mere fokus på praktiklæreruddannelse og en ny praktikaftale. Praktiklærerne blev nævnt flere gange på Danmarks Lærerforenings kongres i slutningen af september. Få overblikket her.

Publiceret

”Det går simpelthen ikke at have en så god idé, og så starte den med underfinansiering”.

Formand for Gladsaxe Lærerforening Thomas Agerskov er ikke i tvivl. Den ny læreruddannelses fokus på mere praktik, integreret praktik og udstrakt praktik er en virkelig god idé, men når der ikke er afsat penge, kan det risikere at give gevaldigt bagslag, advarede han på DLF’s kongres i København i midten af september.

”Praktikken er underfinansieret. Hvis man bare skal lave et minimum af praktik for de studerende. Så viser vores erfaringer foreløbig, at det koster halvanden gang, det som skolerne får som refusion fra professionshøjskolerne”.

”Det kommer ikke til at betyde, at kommunerne sender flere på praktikvejlederuddannelse”, konkluderede han og forklarede, at underfinansieringen opstår fordi politikerne har valgt at sige, at 75 millioner kroner, som egentlig var afsat til at videreudvikle understøttende undervisning, nu skal bruges til de øgede udgifter, som mere praktik betyder for skolerne.

”I Gladsaxe handler det om cirka 800.000 kroner. Men de ligger jo ikke i en cigarkasse og venter på at blive brugt på praktik. De er brugt på noget andet”, sagde Thomas Agerskov. ”Skolerne forholder sig til, at de får et beløb for de studerende, og hvis det ikke rækker, så er der skoler, der påtænker ikke at have praktikanter”.

Studerende vil have uddannede praktiklærere

”Hver femte studerende oplever, at de i mindre grad eller slet ikke får vejledning fra deres praktiklærer”.

Sådan lød det fra lærerstuderende Amalie Kjærgaard Johansen på kongressens talerstol. Tallene kommer fra en undersøgelse, som Lærerstuderendes Landskreds står bag. Og fra talerstolen slog hun ikke på praktiklærerne, men mere på, at praktiklærere skal uddannes.

”I Lærerstuderendes Landskreds mener vi, at praktiklæreruddannelsen bør være en forudsætning for at have studerende i praktik”.

Lærerstuderende Amalie Kjærgaard Johansen skal starte i sin sidste praktik om få uger: "Der håber jeg, at møde en praktiklærer, der ikke bare brænder for sit fag, men som også har en uddannelse".

Målet må være, at det at blive praktiklærer er en karrierevej i faget, mente Amalie Kjærgaard Johansen.

”Vi ser praktiklæreruddannelsen som en karrierevej for dem som ønsker at præge kommende generationer af folkeskolelærere og dermed være aktive meduddannere”, sagde hun.

Også de lærerstuderende opfordrede til at skaffe finansiering af den øgede praktik på læreruddannelsen.

Det slog forperson for Lærerstuderendes Landskreds Anneline Larsen fast.

”Der er problemer med pengene. Vi kæmper for, at der kommer en national finansiering til uddannelse af praktiklærere, så det ikke skal gå fra de lokale budgetter. Vi kæmper for, at det sker gennem finansloven og ikke via bloktilskud til kommuner”.

KL: Vi skal have en ny praktikaftale

Praktikaftalen mellem KL og Danmarks Lærerforening fastlægger de rammer, som praktiklærernes arbejde foregår under. Blandt andet er det her at rammerne for honorarer til praktiklærerne er beskrevet. Men aftalen trænger til fornyelse, er KL og DLF enige om.

Vi skal se på praktikaftalen, lød det fra KL-formand Martin Damm.

Formand for KL Martin Damm var inviteret til at tale på lærernes kongres. Her valgte han at nævne praktikaftalen i de godt 10 minutter, han havde på talerstolen.

”Nu har vi fået en ny læreruddannelse med mere praktik og en vigtig opgave med at klæde de studerende bedre på til deres lærere. Derfor skal vi også se på vores praktikaftale. Der er brug for, at aftalen bedre understøtter den opgave, vi har til at til at tage imod de studerende. Det har KL og Danmarks Lærerforening en fælles interesse i”, sagde han og lagde op til, at det måske er noget, der kan løses i forbindelse med overenskomstforhandlingerne om en ny overenskomst i april 2024.

DLF- formand: Vi står sammen om at sikre bedre praktik

Formand for DLF Gordon Ørskov Madsen gik på talerstolen og sagde, at han mener, at det er første gang, at KL virkelig gør en indsats for at få læreruddannelsen til at fungere.

"Vi skal have kroner i kassen, der kan gå målrettet til at skabre bedre praktik", sagde DLF-formand Gordon Ørskov Madsen.

”Det skal vi forfølge. Så det er ærgerligt, at vi skal slås med økonomi i den her forbindelse. Vi skal have kroner i kassen, der kan gå målrettet til at skabe bedre praktik til de studerende”.

”Den oplevelse, man har, når man er studerende, og kommer ud på en skole i praktik, skal være en oplevelse af, at man møder nogle, der har fokus på den uddannelsesopgave, at de er uddannet til det, og at man har afsat resurserne til det”.