Læringsmålstyret undervisning findes kun ét sted i verden, nemlig Danmark, siger lektor Keld Skovmand
Læringsmålstyret undervisning findes kun ét sted i verden, nemlig Danmark, siger lektor Keld Skovmand

Afsløring: Ingen evidens for, at læringsmålstyret undervisning virker

Læringsmålstyret undervisning er ikke afprøvet i andre lande, heller ikke i Ontario, påviser skoleforsker i en ny bog. Læringsmålstyret undervisning eksisterer heller ikke i den internationale forskningslitteratur som begreb. John Hattie, som mange ellers henviser til, har for eksempel aldrig skrevet om læringsmålstyret undervisning.

Publiceret

Ny bog

11. marts udkommer bogen"Uden mål og med - forenklede Fælles Mål?" af lektor KeldSkovmand. Store dele af materialet i bogen stammer fra hansph.d.-afhandling "Læreruddannelsens didaktik - i bund og grund",som han afleverer i foråret 2016.
Keld Skovmand (f. 1963) er cand. phil. i religionsvidenskab og hartaget religionspædagogisk videreuddannelse ved University ofWarwick. Han er ansat som forsker ved Forskning & Udvikling vedUC Lillebælt og har siddet i flere ministerielle udvalg. Hansprimære forskningsfelt er tværgående analyser af læreplaner oglæremidler.
Han er medforfatter til blandt andet "Billedkunst" fra 2015, somindeholder en analyse af forenklede Fælles Mål for faget, og"Fælles mål og midler. Læremidler og læreplaner i teori og praksis"fra 2011.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Undervisningsministerium og kommuner vil have, at lærerne omlægger deres undervisning til læringsmålstyret undervisning. Så vil elevernes læringsudbytte stige, lyder argumentet.

Men der er ingen dækning for den påstand, påviser lektor Keld Skovmand i en ny bog "Uden mål og med - forenklede Fælles Mål?", som udkommer fredag.

Citatfusk eller citatfejl

I den officielle definition af læringsmål i den nye, ministerielle vejledning om læringsmålstyret undervisning, "Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning", er der også sket en forvridning af den forskningskilde, som Undervisningsministeriet binder sin definition op på, påpeger Keld Skovmand.

"I vejledningen er der en tekstboks, hvor begrebet 'læringsmål' bliver defineret. I boksen står dér: 'Læringsmål er mål for, hvad eleverne skal kunne - altså mål for elevernes læringsudbytte'. Men den forskningsartikel af Morisano & Locke fra 2013, der er angivet som kilde til udsagnet, indeholder ikke en sådan definition af læringsmål", siger Keld Skovmand.

"Morisano & Locke taler ikke om 'læringsudbytte', og de taler i øvrigt heller ikke om 'læringsmålstyret undervisning' - et begreb som vejledningen også tillægger dem. Det er da betænkeligt", tilføjer Keld Skovmand.

Læringsmålstyret undervisning findes kun i Danmark

Så begrebet læringsmålstyret undervisning findes kun ét sted i verden, konkluderer Keld Skovmand. Danmark.

"'Læringsmålstyret undervisning' har ikke nogen forskningsmæssig begrundelse og har derfor heller ikke nogen teoretisk status. Hele begrebet er en ideologisk konstruktion, der er blevet skruet sammen i Danmark", siger han.

Læs stort interview med Keld Skovmand i Folkeskolen nummer 5, der udkommer torsdag den 10. marts.

Læs mere

Læs Ontarios læreplaner her

Powered by Labrador CMS