Anmeldelse

Børn i risiko
Børn i risiko

Omsorgssvigtede børn og deres fremtidsudsigter

Bogen her leverer et omfattende materiale til at forstå børn, som udsættes for omsorgssvigt. Hvordan reagerer de, og hvilke fremtidsudsigter har vi for børnene?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvad betyder det for børns fremtidige liv, at de oplever massive omsorgssvigt, krænkelser med mere? Hvordan påvirker det børnenes udviklingsmuligheder? Det er et ambitiøst projekt at beskrive, og det er også en omfattende bog sidemæssigt. Men befriende nok er der en grundig oversigt på de første sider. Denne kan man altid vende tilbage til. Bogens primære målgruppe er socialrådgivere og deres arbejde med børnesager, men kan også bruges af lærere og pædagoger, som er tilknyttet folkeskolen. Så bogen samler den forskningsbaserede viden med relevans for dem, som arbejder med de mest udsatte børn i samfundet.

Fakta:

Titel: Børn i risiko

Forfatter: Øyvind Kvello

ISBN: 9788759316467

Pris: 450

Sider: 650

Forlag: Samfundslitteratur

Bogen rammesættes i en dansk kontekst med en indledning af Karin Kildedal. Hun beskriver børnesynet gennem tiderne og den lovgivning, vi har på det sociale arbejde, samt det menneskesyn, der ligger bag. Så bogen er introduceret til en dansk sammenhæng og er også løbende gennem teksten rammesat i forhold til Danmark.

Forfatteren pointerer, at der er et krav om systematik i det socialfaglige arbejde, hvor man beskriver, analyserer, vurderer og til sidst handler på det. Vi skal væk fra at handle på antagelser. Det tværsektorielle samarbejde mellem for eksempel socialforvaltning, politi, skole med flere er derfor meget vigtigt. Forfatterens pointe er, at hvis børn udsættes for svigt derhjemme, giver det sig udtryk i eksempelvis skolen. Det er så vores opgave som lærere at fortolke barnets uhensigtsmæssige adfærd som et meningsgivende udtryk for adfærden. Som professionelle skal vi evne og have overblik til at gå bag om problemet. Det er her en metodisk bog til, hvordan der arbejdes med børn i risiko. Hvordan intervenerer man typisk, og hvordan kan man som professionel gøre det bedre, så der bliver en sammenhængende og mere målrettet indsats?

Med læreroptik vil jeg anbefale, at bogen bruges som et opslagsværk. Bogen er for omfattende og lidt for perifer i en folkeskole til at læse fra ende til anden. Men omvendt er bogen god til at give en forståelse af, at problemadfærd er et udtryk, som vi skal finde årsagen til. Bogen er her grundig i sin teoretiske forankring, mens det praktiske fylder forholdsvis lidt i kapitlerne. Der er små afsnit om hjælpeforanstaltninger i slutningen af de fleste kapitler.

Så det er en grundig og veldokumenteret bog. Teksten er letlæselig, og der er passende med referencer til, at den kan fungere både som en fagbog og som en opslagsbog. Det, der irriterer lidt, er oversigterne, da de flere gange breder sig over flere sider. Dermed mister de lidt deres overbliksfunktion. Men samlet en god opslagsbog, som befriende nok ikke kun handler om ADHD.

Powered by Labrador CMS