Mere end halvdelen af piger i 9. klasse mistrives

Det halter alvorligt med den mentale trivsel hos piger i udskolingen, viser ny undersøgelse.

Publiceret Senest opdateret

Mere end halvdelen af piger i 9. klasse er utilfredse med deres liv. De oplever hver uge at være kede af det, have hovedpine og være nervøse.

Det skriver Politiken tirsdag på baggrund af Skolebørnsundersøgelsen 2022.

Den viser, at 53 procent af de adspurgte 9. klassepiger mistrives.

Da undersøgelsen sidst blev foretaget i 2018, var andelen 40 procent. Kigger man længere tilbage, er tallet endnu lavere. I 2010 var det således 26 procent af pigerne i 9. klasse, der ofte var kede af det.

Også drengene i udskolingen har fået det værre. Problemet er dog ikke nær så udtalt som hos pigerne. Blandt drengene i 9. klasse mistrives 14 procent.

Tallet har været nogenlunde stabilt siden 2014.

Skolebørnsundersøgelsen er foretaget blandt 5751 børn i alderen 11, 13 og 15 år. De kommer fra 87 repræsentativt udvalgte skoler.

Undersøgelsen viser også, hvor mange af skolebørnene der har en høj livstilfredshed.

Det har lidt mere end 10 procent af pigerne i 9. klasse. Blandt drengene er det cirka hver fjerde, der er godt tilfredse med deres liv.

For begge køn gælder det, at flere havde en høj livstilfredshed i 2018.

Undersøgelsen siger ikke noget om årsager til den fortsat stigende mistrivsel hos børn i udskolingen.

Men meget forskning peger på, at i hvert fald en del af forklaringen findes i de unges brug af digitale medier.

Det siger Kathrine Rich Madsen, seniorforsker og projektleder på undersøgelsen på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, til Politiken.

Og måske kan det også forklare en del af kønsforskellene, siger forskeren videre. For mens drenge gamer meget og ofte taler med hinanden over nettet imens, bruger pigerne i større grad deres tid på sociale medier.

Skolebørnsundersøgelsen er blevet gennemført hvert fjerde år siden 1984. Den nyeste undersøgelse blev foretaget kort efter den tredje nedlukning under coronapandemien.