Anmeldelse

Lige muligheder

Køn, kultur og identitet i øjenhøjde

Denne bog er den ideelle bog at starte med, hvis man som fagperson i folkeskolen gerne vil blive klogere på nogle af de ubevidste valg, man tager på børns vegne i dagligdagen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Lige muligheder" er en bog, der fremhæver, hvordan vi ubevidst tager valg om henholdsvis at give plads og begrænse børn i deres udvikling af identitet og køn på baggrund af vores forudfattede antagelser om barnets køn, seksualitet og kulturelle baggrund og dermed dets personlighed.

Fakta:

Titel: Lige muligheder

Pris: 249

Sider: 164

Forlag: Akademisk Forlag

Selvom bogen er rettet mod pædagoger, er mange af både referencer og cases lavet til indskolingen og derfor også yderst relevante fra et lærerperspektiv.

Bogen lægger vægt på, at køn, kultur og identitet både er noget, man fødes med, og noget, man gør og forhandler. Hvis man som lærer eller pædagog ikke er sig disse forhandlinger bevidst, vil man ubevidst tage valg, som kan begrænse børns udviklingsmuligheder. Med andre ord belyser bogen en blind vinkel for mange og gør det på en dybtgående og aktuel måde.

For en person, som er helt ny inden for det at tænke i det kulturelle, forhandlemulige køn, er denne bog en guldgrube. Den gennemgår trin for trin den nødvendige teoretiske viden, som ligger til grund for bevidste valg om, hvordan man handler på og om køn. Bogen kommer ind på den relevante problematik omkring, hvorvidt man skal opdele børn i drenge- og pigegrupper i forhold til forskellige aktiviteter, og hvilke bevæggrunde man kunne have for at gøre det.

Kapitlerne i bogen kommer bredt omkring emnet "lige muligheder" og går godt i dybden og belyser de problematikker, der kan opstå, med relevante, praksisnærværende cases og eksempler. Det virker til, at hver forfatter har haft en beundringsværdig opmærksomhed på at give indblik i så mange perspektiver på emnet som muligt – hele vejen fra de konservative hen over den brede midte helt ud til den yderste progressive fløj. Samtidig er forfatterne til de forskellige kapitler ikke entydigt enige, men præsenterer hver især deres vinkel på emnet. På den måde føler man ikke, at noget forties, eller at bogen har anden agenda end den åbenlyse: at oplyse om køn og kulturs indvirkning på identitetsdannelsen og de forskellige handlemuligheder, man som voksen har og vælger imellem, når man er i en relation til børn.

Man vil opleve at være rørende enig i forfatterens perspektiv i det ene kapitel og dybt uenig i en anden forfatters perspektiv i et andet kapitel. Selvom det kan føles frustrerende, ser jeg det som en klar styrke, at der præsenteres så alsidige bud på, hvordan man kan forstå og forklare de forskellige tematikker omkring identitetsdannelse, køn og kultur.

Et af kapitlerne kommer ind på børns seksualitet og kortlægger både de naturlige aspekter og de faresignaler, man skal se efter. Kapitlet benytter sig af mange cases og eksempler, og man bliver taget i hånden og ført den rette vej i et ellers svært og tabuiseret felt. Kapitlet er med andre ord skrevet med en stor følsomhed og opmærksomhed over for læseren. Det samme kan man sige om bogens afsluttende kapitel om magt og afmagt. Det er intet mindre end formidabelt og kommer omkring en række magtrelationer, man ikke umiddelbart tænker i, og udreder også for læseren, hvordan kultur spiller ind på magtforhold og identitetsdannelse.

Kapitlet om familieformer er det eneste kapitel, som forekommer lidt tyndt og ubrugbart. Det baserer sig i høj grad på statistik og tilbyder ikke mange kig ind i, hvordan man som fagperson kan forholde sig til de mange familieformer. Det beskriver heller ikke dybtgående nogle af de mange familieformer. Det er dog bogens eneste svaghed, og folk med større hang til statistik end mig vil måske få mere ud af kapitlet.

Alt i alt er det her en yderst velkomponeret og velskrevet bog. Både som opslagsværk og til at læse fra ende til anden. Hermed mine varmeste anbefalinger.