Anmeldelse

Mentalisering i skolen
Mentalisering i skolen

Husk at se ind bag barnets adfærd

Endnu en praksisbog fra Janne Østergaard Hagelquist. Denne handler om mentalisering i skolen og er således rettet mod lærerprofessionen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mentalisering handler overordnet om mentale tilstande. Hvordan kan vi forstå for eksempel et udfordrende barn med den tilgang? Hvorledes kan vi blive bedre til at se ind bag adfærden og handle professionelt i forhold til adfærden?

Fakta:

Titel: Mentalisering i skolen

Forfatter: Janne Østergaard Hagelquist, Sarah Long Jonsson

Pris: 500

Sider: 300

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Bogen falder i fire hovedafsnit, som hver har et teori- og et praksiskapitel. Første del handler om grundlæggende mentaliseringsmodeller til skolen. Vægtningen er her, hvordan man ser på læring, og hvad der skal til, for at man kan åbne døren ind til læring ved mentaliseringens hjælp. Del to præsenterer konkrete værktøjer til arbejdet med elevernes specifikke udfordringer. Hvordan man kan understøtte den enkelte elev? Del tre handler om klassedynamikker, inkluderende fællesskaber og forebyggelse af mobning med mere. Del fire handler om den fagprofessionelle egenomsorg og mentaliseringsevne. Hvordan kan man passe på sig selv og sine kollegaer i en travl skoledag? Dermed går bogen frem fra et generelt vue, som bliver til et elevperspektiv til et fagprofessionelt perspektiv. 

I bogens intro har forfatteren en god pointe: Det er forventningsfulde børn og forventningsfulde nyuddannede lærere, der kommer og vil gøre en forskel. Men både børn og voksne kan miste motivationen over tid, så det til sidst kommer til en dagligdag med brandslukning og overlevelse. Bogen leverer en god indgang til at forstå, hvorfor en elev gør, som vedkommende gør. Man bliver dermed undersøgende nysgerrig, hvis man søger at se ind bag ved en adfærd. Og man kan måske ved hjælp af redskaberne i bogen undgå at brænde ud med brandslukning i stedet for forebyggelse.

Forfatteren har tydeligvis et stort teoretisk bagland, som hun formidler lettilgængeligt. Der er i hver del i bogen et teoretisk fundament og så hands-on med sider til kopiering. Der falder det let, når bogen har spiralryg.

Sammenfattende er det, som de andre bøger af forfatteren, en velskrevet og let tilgængelig bog, som rammer nogle helt centrale temaer ind i et lærerliv. Hvordan vi kan forstå børn og især børn, der er udfordrede? Når først vi forstår børnene, kan vi handle. Her repræsenterer bogen nogle gode konkrete redskaber til at arbejde med børnene via en mentaliserende tilgang.

Denne bog udmærker sig, tænker jeg, ved også at have den særskilte fjerde del, som omhandler os som fagprofessionelle. For det at vende blikket indad og se, hvordan man kan blive en bedre fagprofessionel, er en vigtig evne at kunne opøve.

Powered by Labrador CMS