Bedre samarbejde er løsningen

Anbringelsesreformen fra sidste år sikrer lærerne en kvittering på en underretning. Men der skal et formaliseret samarbejde til, mener DLF og Dansk Socialrådgiverforening

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Anbringelsesreformen skal sikre en tidlig indsats for truede børn. Med reformen er forvaltningen forpligtet til senest seks dage efter at have modtaget en underretning at sende en kvittering til underretteren. Kommunerne er forpligtet til at udarbejde sammenhængende børnepolitikker. Socialminister Eva Kjer Hansen mener, at reformen og den oplysningskampagne, der fulgte med, tager hånd om de problemer, lærerne kæmper med.

»Lærerne har en meget central rolle i forbindelse med underretninger, så de skal selvfølgelig kunne stole på, at nogle hører dem. Derfor har vi indført reglen om, at alle skal have besked fra myndighederne inden seks dage, hvis de foretager en underretning om et barn. Det gælder for skolelærere og alle andre«, siger Eva Kjer Hansen.

Men kampagner og en kvittering for modtagelsen af en underretning gør det ikke alene. Formand for Dansk Socialrådgiverforening Henning Breinholt mener, at det er nødvendigt at skabe et tættere samarbejde mellem socialrådgiverne og lærerne for at sikre den tværfaglige indsats.

»Hvis man har et formaliseret samarbejde, går det lettere. Jeg tror, det er afgørende, at man kender hinanden og har tillid til hinanden«, siger Henning Breinholt.

Han mener, at kommunerne på lang sigt vil spare penge ved at ansætte socialrådgivere, der kommer på skolerne enten på en fast dag eller som led i et netværk. På den måde vil kommunerne kunne undgå nogle meget dyre anbringelser.

»Det er en samfundsmæssig investering, der på lang sigt vil tjene sig tifoldigt ind«.

DLF og Dansk Socialrådgiverforening har startet projektet »Hånd om alle børn«, hvor fem kommuner skal inspirere andre til at gøre noget ekstra for at sikre et godt samarbejde mellem lærere og socialrådgivere.

Hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening Birgitte Baktoft er DLF's tovholder på projektet. Hun håber, at projektet kan sætte fokus på, hvad lærerne kan gøre for børnene.

»Vi håber, vi får nogle børn, der får det bedre. Som ikke får en tabt barndom på grund af et dårligt samarbejde mellem lærere og socialrådgivere. Og så håber vi også, at medlemmerne får det lettere, så de føler, de har reelle muligheder for at handle professionelt, når de møder de her børn«, siger Birgitte Baktoft.

KL har ingen opgørelser over, hvor mange kommuner eller skoler der har formaliserede netværk mellem lærere og socialrådgivere. KL har heller ingen anbefalinger til kommunerne om, hvordan sådanne netværk kan opbygges.

»Flere kommuner gør det. Nogle gør det på alle skoler, og nogle gør det inden for et lokalt område. Jeg tror ikke, man kan udarbejde en fast skabelon for, hvordan man griber det an«, siger chefkonsulent i KL's afdeling for børn og unge Pernille Kvarning.

Hun mener ikke nødvendigvis, at formaliserede samarbejder, hvor socialrådgiveren kommer tættere på læreren, løser problemerne.

»Der kan opstå en anden form for problem, nemlig det, at man som lærer meget hurtigt går til socialrådgiveren, fordi man ikke ser de muligheder, man har for at klare det selv«.

Hun synes, det er vigtigere, at kommunerne får udarbejdet klare lokale standarder for, hvordan en underretning skal udformes.

Socialministeren bakker kommunerne op.

»Vi ved, at mange kommuner har lavet et godt stykke arbejde, hvor de netop har bragt de forskellige faggrupper sammen og arbejdet på at koordinere indsatsen. Og fra ministeriets side bakker vi op om målrettede opkvalificeringsforløb i kommunerne«, siger Eva Kjer Hansen. |

Fredericia, Rebild, Faxe, Herlev og Århus har alle etableret formelle samarbejder mellem socialrådgivere og lærere. De fem kommuner har hver deres måde at arbejde tværfagligt på.

Kommunerne deltager i projektet »Hånd om alle børn«. Ideen er, at repræsentanter fra Dansk Socialrådgiverforening og DLF efter sommerferien besøger kommunerne og er med til at arrangere en dag i hver kommune, hvor fokus er på samarbejdet mellem socialrådgivere og lærere. Erfaringerne fra praksis vil danne baggrund for en konference i november. Her vil organisationerne i fællesskab formidle erfaringerne videre til fagfolk, politikere og organisationsfolk.

Se mere på www.alleboern.dk.

Powered by Labrador CMS