Debat

Ser man det…..

Mens vi i Danmark fortsat i forlængelse af skolereformen i 2014 drøfter vigtigheden og nødvendigheden af sammenhængen mellem teori og praksis, lange skoledage, mere bevægelse i skolen etc., så efterlyser unge fra udvalgte OECD lande lige netop nogle af disse perspektiver i fremtidens udvikling af OECD læreplaner.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ca. 120 repræsentanter fra 20 af de 34 OECD lande har i dagene fra den 16.-18. maj 2017 været samlet i Lissabon til den 5. workshop i forbindelse med OECD landenes arbejde med et bud på fremtidens læreplaner for skolen, bl.a. i idræt.

I korte træk er der til dette arbejde en forventning til et kortlægningsarbejde om udvikling af curriculum (læreplaner) for OECD landene, som støtte til landenes udviklingsplaner for læreplanlægning frem mod 2030.

Arbejdet skal også forsøge at hjælpe med at identificere, hvordan nye krav til tværfaglige kompetencer (fx global kompetence, digitale færdigheder, innovation) kan rummes i eksisterende læringsområder/emner uden at øge læreplaner yderligere ved at tilføje nye læringsområder/emner.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Efter kortlægningsprocessen vil OECD landene bl.a. kunne bruge dataene til at overveje omfanget (dvs. bredde og dybde) i eksisterende og nye læreplaner samt vurdere, hvilke forskellige aspekter af kompetencer, der anses for væsentlige for et godt liv og arbejde i 2030.

For at sikre så mange tilgange til dette kortlægningsarbejde som muligt, var en gruppe unge fra 7 forskellige OECD lande inviteret til en speciel workshop i Lissabon, hvor de kunne komme med ideer og drøfte disse med hinanden samt Undervisningsministeren fra Portugal (der var en meget kompetent person på området) samt direktøren for OECD arbejdet. Gruppen af unge var sammensat, så dialogen kom til at afspejle forskelligheder og ligheder i forhold til OECD landene.

Da gruppearbejdet efterfølgende blev fremlagt var det paradoksalt, at de studerende fra OECD landene (Danmark var ikke repræsenteret) efterlyste fysisk aktivitet integreret mere i den daglige skolegang og teori/praksis involveret meget mere i den daglige undervisning. Der var desuden et stort ønske fra ”ungepanelet”, at der i fremtiden bliver sat mere fokus på de bløde værdier.

I forhold til tilbagemeldingerne fra ”ungepanelet” og drøftelserne efterfølgende i resten af OECD workshopprogrammet, hvor ”ungepanelet” i øvrigt også deltog, var det tydeligt, at Danmark med skolereformen fra 2014 er et skridt foran mange andre OECD lande på læreplansområdet...

Det er min klare vurdering, at der i det fremadrettede OECD arbejde med fremtidens læreplan frem mod 2030 vil blive skuet en del til, hvad, hvordan og ikke mindst hvorfor man har gjort, som man har gjort på læreplansområdet for skolen i Danmark.

Det er faktisk slet ikke så ringe endda.

Spørgsmålet for mig er ikke længere så meget, hvad vi ikke skal droppe af skolereformens indhold og intentioner, - men til gengæld, hvordan fastholder denne unikke position på verdensplan.