”For os handler det først og fremmest om, at vi har respekt for, hvad der sker, dér hvor eleverne er. Det indebærer, at vi skal kigge på elevernes, lærernes og pædagogernes vilkår
”For os handler det først og fremmest om, at vi har respekt for, hvad der sker, dér hvor eleverne er. Det indebærer, at vi skal kigge på elevernes, lærernes og pædagogernes vilkår", siger Rasmus Edelberg.

Forældrene: Vi skal back to basics og sætte eleven i centrum

Vi har brug for at indrette skolen med mere respekt for eleven og klassefælleskabet, lyder det fra formand for Skole og Forældre. Det vil kræve mere frihed til skolerne, siger han.

Publiceret

PROBLEMER SKAL TAGES BID FOR BID

Folkeskolen har problemer i elefantstørrelsen, og de skal løsesbid for bid, mener undervisningsministeren. Til det harPernille Rosenkrantz-Theil etablereret partnerskabet 'Sammen omSkolen'. Her kan parterne hver især byde ind med de problemer ogløsninger, de mener er vigtigst at tage fat om. I en artikelseriespørger folkeskolen.dk partnerne enkeltvis, hvad de menervigtigst.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De overordnede intentioner med reformen bakker alle op om, men erfaringen har vist, at resultaterne slet ikke er fulgt med.

Sådan lyder det fra formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg, der ligesom skolens andre parter bliver en del af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) nye partnerskab 'Sammen om Skolen'.

"Virkeligheden viser, at man slet ikke er kommet i mål med de ellers gode intentioner om fagligt løft og øget social mobilitet. Det skal vi som samfund tage ved lære af og i stedet komme back to basics, som jeg kalder det. Vi skal sætte os sammen om en model, der handler om at sætte eleven i centrum", siger han.

Tilfredse med skoledagens længde

Pernille Rosenkrantz-Theil har udtalt, at hun forventer, at flere af parterne i det nye partnerskab vil bringe skoledagens længde på bordet. Men ifølge Rasmus Edelberg er det ikke en agenda, der står højt hos forældrene.

"Vi undersøgte, hvordan forældrene står i forhold til skoledagens længde, og her sagde de fleste kl. 13.30, 14 og 15 for hhv. indskoling, mellem- og udskolingstrin. Så efter man senest justerede længden på skoledagen, har den derfor fået en længde der er mere passende ift. vores ønsker".

"Men vi kunne på nogle af skolerne stadig overveje en form for øvre loft, dog skal det også kunne gå op i praksis f.eks. med bustiderne for landsbyskolerne. Isoleret set giver en kortere skoledag et beskåret budget til lærer- og pædagogtimer, hvilket vi ikke er interesseret i. Så vil vi hellere beholde resurserne i skole og SFO og i stedet have fleksibilitet til at investere i kvalitet og to voksne i de timer efter behov. For det vigtigste er, at eleverne trives i skolens fællesskaber og har fagligt indhold i hverdagen".

Powered by Labrador CMS