”Jeg glæder mig til at høre ministerens forklaring på, at de kommunale forskelle skal være så markante. For mig giver det absolut ingen mening”, lyder det fra SF's uddannelsesordfører Jacob Mark.
”Jeg glæder mig til at høre ministerens forklaring på, at de kommunale forskelle skal være så markante. For mig giver det absolut ingen mening”, lyder det fra SF's uddannelsesordfører Jacob Mark.

SF kalder minister i samråd om skolestart

Kommunerne afgør i dag, om et barns skolestart kan udsættes. Men det kan ikke være geografien, der bestemmer, hvornår et barn er klar til at begynde i skole, mener SF’s uddannelsesordfører Jacob Mark, som kalder undervisningsministeren i samråd om skolestart.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er stor kommunal forskel på, hvor mange børn, der får lov til at vente et år med at starte i skole.

Det viser en opgørelse, som Undervisningsministeriet har foretaget på anmodning af SF's uddannelsesordfører Jacob Mark.

Landsgennemsnittet på 6,47 procent af eleverne, der får udsat skolestart med et år, dækker over et spænd fra 1,77 procent i Kalundborg kommune til 17,50 procent på Ærø. Begge kommuner har en årrække ligget fast i henholdsvis den lave og den høje ende. Jacob Mark har tidligere stillet spørgsmål ved, at det er kommunalbestyrelsen, der ifølge folkeskoleloven har det sidste ord, når der skal tages stilling til, om et barns skolestart skal udsættes et år eller ej. Undervisningsminister Merete Riisager svarede dengang:

"Vurderingen af, hvorvidt skolestarten skal udsættes, træffes på baggrund af en individuel vurdering af barnet og skal i givet fald være begrundet i barnets udvikling. Der er ikke centralt fastsat retningslinjer for, hvordan denne vurdering skal foretages. Undervisningsministeriet er ikke bekendt med kommunernes praksis for skoleudsættelse".

Forældrene skal have mere at sige

Men Jacob Mark så gerne, at forældrene - som det har været tilfældet tidligere - i sidste ende og efter aftale med daginstitutionen selv kan træffe beslutningen om, hvornår barnet er klar til skolestart. 

"Børn er forskellige, og børn udvikler sig forskelligt. Nogle er helt klar til at begynde i skole, inden de fylder seks år, andre har godt af at vente lidt. Det bør aldrig være en skrivebordsbeslutning at træffe det valg. Det kan forældrene bedst vurdere i tæt samarbejde med pædagogerne i børnehaven. Derfor skal de selvfølgelig også have mulighed for det, uanset hvor de bor", lyder det fra Jacob Mark i en pressemeddelelse.

De store kommunale forskelle på udsættelse af skolestart får Jacob Mark til at indkalde undervisningsminister Merete Riisager til et samråd. Merete Riisager skal svare på, om hun synes, det giver mening, at hvert tiende barn i Vesthimmerland får lov at udsætte skolestarten, men det kun er et ud af cirka 40 børn i nabokommunen Viborg, der får lov.

Brug for forklaring

Indtil nu har Merete Riisager afvist at lave ens retningslinjer, lyder det fra Jacob Mark, som derfor mener, at hun må forklare, hvorfor det er, hvilken kommune barnet bor i, der skal afgøre, om forældrene sammen med pædagoger i børnehaven kan få lov til at udsætte et barns skolestart eller ej.

"Jeg glæder mig til at høre ministerens forklaring på, at de kommunale forskelle skal være så markante. For mig giver det absolut ingen mening", lyder det fra Jacob Mark.

Se via linket herunder, hvordan procenterne for udsættelse af skolestart er i de enkelte kommuner

Læs mere

Andelen af kommunernes nystartede børnehaveklasseelever med "senskolestart". 

Powered by Labrador CMS