Lærer til lærer

Elektronisk portfolio på Buskelundskolen i Silkeborg

På Buskelundskolen har hvert barn sin egen digitale portfolio, som vi kalder Buskelundbogen. Det er elevens egen bog, som følger eleven fra vuggestue til dimission. Buskelundbogen fungerer som elevens stemme og indeholder det, som eleven er optaget af. Buskelundbogen er en integreret del af hverdagen på vores skole, hvor den er med til at skabe sammenhæng mellem de forskellige læringsrum.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vores portfolio er et værktøj og en del af vores pædagogiske platform. Vi bruger den i samtalen med eleven og til skolehjemsamtalen, og den ligger til grund for udviklingsplanen.

Buskelundbogen + udviklingsplan=elevplan

Buskelundbogen er elevens fortælling med fed streg under elevens fortælling.

I disse tider med læringsplatforme, som vi skal implementere ude på skolerne, mener vi at Buskelundbogen har sin berettigelse, da den synliggør barnets perspektiv. De nye læringsplatforme er skabt til at tydeliggøre og fokusere på de centrale mål. Buskelundbogen derimod viser barnets rettethed, dets læring og dets egen (selv)fortælling. Den kan understøtte den samtale, der er mellem barn og voksen bl.a. til elevsamtalen og skolehjemsamtalen og barnet bruger den til at vise, hvad det laver i skolen, og hvad det er stolt af i både skole og i hjem.

Fordi Buskelundbogen er en del af vores udviklingsplan skal den også vise barnets læring, bl.a. kan forældrene bruge den til at se deres barns faglige udvikling og sammen med forældrene, barn og primærvoksen aftales nye mål for videre udvikling. Det kan både være faglige eller personlige.

Man kan sådan set indrette den visuelt, som man selv har lyst til, så den giver mening for barnet.

I indskolingen, hvor jeg er, har vi haft emne om fisk, og opgaverne er lagt direkte ind i en fælles mappe om fisk. Efterfølgende kan man gemme den mappe, man selv har brugt til både at lægge opgaven ind i og fundet sine oplysninger i.

Vi har haft OL-dag, og efterfølgende deler vi billeder fra dagen - det enkelte barn kan derefter hente de billeder op i deres portfolio, som de gerne vil have.

Børnene har en showcase - som de deler med mig, her har de evt sammen med deres forældre lagt ting ind, som de er stolte af. Jeg kan se, hvad de deler eller ikke deler, og udfra det har vi en snak om hvad de er rettet af, hvis der kun er fodbold i, så er det også en snak om, hvorfor det andet ikke fylder så meget. Kan vi evt. gøre noget ved det. Er det evt. et nyt mål i udviklingsplanen?

OM BUSKELUNDBOGEN ( Buskelundskolens pædagogiske platform s. 23)

Buskelundbogen er en operationalisering af dannelsesmålet og af målene med barnets selvudvikling. Barnets selvfortælling er den bagudrettede fortælling om mig selv. Barnet fortæller sig som et billede af dets selvoplevelse. Fortællingen kan være såvel sproglig som ikke sproglig og skal tilpasses barnets alder/udvikling.

Det er de voksnes opgave dels at møde barnet, så oplevelser af at være sig selv opstår, dels at iværksætte og støtte barnets selvfortælling ved samtaler, der fremmer bevidstheden om barnets selvoplevelse og læringsstrategier. Disse samtaler skal koble sig til tidligere fortællinger, så barnet løbende får spundet sin røde tråd om, hvem han/hun er.

Det er vigtigt, at eleven oplever sig som et helt menneske med sammenhæng og helhed i hverdagen

Powered by Labrador CMS