Anmeldelse

Molevitten 0. klasse

"Molevitten" kommer vidt omkring i danskfaget

Nyt dansksystem tager fat både om læsning og om litteraturarbejdet og lover, at eleverne kan læse, når de forlader 0. klasse. Det er et meget detailstyret system, hvor der er god hjælp at hente, men ikke så meget plads til improvisation.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Molevitten" er et dansksystem, som er delt op i et gult læsespor og et grønt litteraturspor. Tilsammen er det meget omfattende: Hele "Molevitten" fylder alt i alt 1.073 sider!

Fakta:

Titel: Molevitten 0. klasse

Forfatter: Gitte Løkkegaard, Kenneth Jakobsen Bøye, Pernille Frost

Pris: 193,75

Sider: 98

Type: Ruth-Viola med bindestreg - elevbog

Forlag: Alinea

Pris: 72,50

Sider: 96

Type: Bogen om litteratur og hele molevitten

Pris: 72,50

Sider: 80

Type: Bogen om lyde og bogstaver

Pris: 25

Sider: 18

Type: Spurtebogen 0

Pris: 193,75

Sider: 64

Type: Min allerførste læsebog med lytteord

Pris: 65

Type: Kortspil

Pris: 750

Sider: 148 + arbejdsark

Type: Lærervejledning til læsesporet

Pris: 750

Sider: 124

Type: Lærervejledningen til litteraturspor

Læsesporet indeholder lærervejledning, to elevbøger og en læsebog: ”Min allerførste læsebog med lytteord”. Litteratursporet omfatter en lærervejledning, en højtlæsningsbog ("Ruth-Viola med bindestreg") og en elevarbejdsbog. Til systemet findes desuden en plakat, bogstavkort og kortspil, og så er der det tilhørende site molevitten.alinea.dk.

De gule arbejdsbøger til eleverne er traditionelt opbygget. I den første er der to arbejdssider per bogstav, hvor bogstavet skrives ind i et skrivehus, og efterfølgende en repetition. Efter at det 15. bogstav er indøvet, er der fire sider med øvelser. Den første arbejdsbog handler om lyde, om skrift og bogstaver. Arbejdsbogen findes også som tavlebog. Den anden gule arbejdsbog er en såkaldt "spurtebog" til elevernes selvstændige brug. Spurtebogen er et supplement til de hurtige elever. Her findes krydsogtværsopgaver, vendespil og træning af bogstaver og lyde.

Den gule læsebog ligger i forlængelse af arbejdsbøgerne. Det er en læsebog, der kan benyttes individuelt af elever, som har lært alfabetet og gerne vil læse selvstændigt. Læsebogen består af 49 korte tekster. Ordene er korte og velkendte og skal efter fem siders tekst gentages. Der er kun valgt lydrette ord og navne. De ikkelydrette ord er erstattet med tegninger på linjer i bogen. Læsebogen skal bruges differentieret, forstået på den måde at elever, der er forud i bogstavkendskab, selvstændigt kan læse i bogen. I slutningen af skoleåret kan alle elever forhåbentligt læse i denne bog.

Den gule lærervejledning er både overskuelig og meget detaljeret, idet den anviser, hvad der skal ske lektion for lektion. Den giver endvidere vejledning i børnestavning, lege og spil, samarbejdet med forældrene og evaluering. Bag i lærervejledningen findes en litteraturliste og arbejdsark og kopisider til læreren.

Den grønne højtlæsningsbog, "Ruth-Viola" med bindestregsom hører til i litteratursporet, handler om Ruth-Violas oplevelser med at begynde i skole sammen med sin usynlige ven Ole og familien. Bogen går tæt på eleverne, når klassen taler om teksten. Der findes også forslag til oplæsning af andet børnelitteratur i forløbet.

Arbejdshæftet til eleverne knytter sig til oplæsningsbogen og indeholder opgaver med fokus på tekstforståelse, analyse og fortolkning. Der er opgaver, hvor eleven skal forholde sig til sig selv og sin omverden. I arbejdshæftet arbejdes der med dannelse, selvbevidsthed og evaluering af egne evner. Eleverne danner sig en mening om andre personer, legegrupper, klasseregler, sjov og ballade og årstider. Læreren får gennem samtalerne i klassen en vigtig indsigt i eleverne gennem deres refleksioner over det, der læses højt.

Jeg håber, at læreren supplerer med sin viden om klassen og dens børn. Det er vigtigt, at læreren også gennem egne iagttagelser lærer sine elever at kende, når de færdes sammen i og uden for klassen, når de leger eller er på tur sammen. De fleste børn er kloge nok til at gennemskue, hvad læreren leder efter, og kan vælge at tale læreren efter munden, forholde sig afventende eller føle sig skakmat og være  stille.

Den grønne lærervejledning anvendes i forbindelse med "Ruth-Viola med bindestreg". I vejledningen findes en grundig introduktion og en side for side-gennemgang. Vejledningen er fyldt med ideer og måder at gå til læseteksten på. Lærervejledningen er en hjælp til den særlige litteraturpædagogik for indskolingsbørn. Den forholder sig til de mange forskellige temaer, som litteraturen sætter ord på. Vi har at gøre med en undersøgende og sansebaseret tilgang til litteraturen. Det er litteratursporets mål, at eleverne også gennem litteraturen får forståelse for hinanden, omverden, andre kulturer og sig selv. Det handler også om at skabe litteraturglæde og læselyst.

Hele "Molevitten" er meget omfattende og kan være svær at overskue, og samtidig betyder detaljeringsgraden, at systemet kan blive meget styrende for undervisningen. Hvis man ikke synes, at det er et problem, og vælger materialet, som det ligger her, er der meget hjælp at hente, og det tillokkende er, at forfatterne skriver, at bruger man hele "Molevitten", så kan alle børn læse, når skoleåret for børnehaveklassen slutter. Det er spændende, hvis det lykkes.

Men vi lærer jo på mange forskellige måder, og det gør mig lidt skeptisk over for påstanden. Den erfarne lærer ved godt, at man skal passe på tiden, men også være åben over for uventede situationer i løbet af skoledagen og skoleåret. Spændende situationer skal udnyttes. Problemer opstår, og de skal jo løses. Et nyt barn begynder i klassen. Det sociale liv i klassen sætter egne dagsordener. Tænk også lige på, hvad coronaundervisningen har krævet. Det kan materialet og en stærkt programmeret undervisning ikke tage højde for.