Særligt naturfagsstrategien, der blandt andet skal sikre elevernes interesse for naturfag hele vejen gennem uddannelseslivet, interesserer den nye ministerielle læringskonsulent Mette Pawlik.
Særligt naturfagsstrategien, der blandt andet skal sikre elevernes interesse for naturfag hele vejen gennem uddannelseslivet, interesserer den nye ministerielle læringskonsulent Mette Pawlik.

Ny læringskonsulent i ministeriet: Min kærlighed til de naturfaglige kompetencer gør det spændende

Når det kommer til, hvordan tiltag fra Børne- og Undervisningsministeriet kommer ud og lever i skolerne, spiller læringskonsulenterne er central rolle. Og dét var netop årsagen til, at den nye fagkonsulent i naturfag Mette Pawlik sagde ja tak til jobbet i ministeriet.

Publiceret Senest opdateret

Mette Pawlik Thorsen er ny læringskonsulent i naturfag. Og det er hun glad for. ”En af læringskonsulentens opgaver er at få tiltag fra ministeriet ud på skolerne at leve – så de nye faglige tiltag kan sættes meningsfuldt i spil for skolerne. Det synes jeg, er en rigtig spændende og vigtig opgave”.

Og hos Mette Pawlik Thorsen var der da heller ikke tvivl om, at jobbet som læringskonsulent var den rigtige vej at gå.

”Jeg har cirka 20 års erfaring i at undervise i fysik/kemi i både folkeskoler, privatskoler og efterskoler og har altså beskæftiget mig med naturfag fra flere forskellige vinkler. Og så gav det her job mulighed for at få lov til at understøtte ministeriets arbejde omkring naturfag – og det syntes jeg er rigtig interessant.”, fortæller Mette Pawlik Thorsen, som desuden slår fast:

”Det er min interesse for de naturfaglige kompetencer på tværs af alle naturfagene, der gør, at jeg synes, at det her er vigtigt at arbejde med”.

Naturfagsstrategiens intentioner i praksis

Hos Mette Pawlik Thorsen er der heller ikke meget tvivl om, at det særligt er det fortsatte arbejde med naturvidenskabsstrategien, der kommer til at være en central dagsorden i undervisningen i naturfagene i de kommende skoleår.

”Vi har i ministeriet arbejdet intensivt med, hvordan vi får hele naturvidenskabsstrategien omsat til noget, der kan bruges i praksis og give mening for skolerne”, siger Mette Pawlik Thorsen. ”Det har bl.a. været i fokus at udvikle inspiration til fagteams i forhold til at arbejde kompetenceorienteret i naturfagsundervisningen. Et godt eksempel på det er inspirationsmaterialer i form af de 10 temapakker, som alle folkeskoler har modtaget et eksemplar af, og som både klæder lærerne på med ny viden om ny naturvidenskabelig forskning fra universiteterne og giver bud på, hvordan man kan omsætte det til kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Et andet eksempel er digitale kompetenceudviklingsforløb, som de seks professionshøjskoler i Danmark står bag i projektet "Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber". Vi forsøger at gøre det lettere at give god naturfagsundervisning”. Hun fortsætter:

”Jeg synes, at noget af det mest spændende inden for udviklingen af naturfag er, at få skabt en rød tråd gennem hele uddannelsessystemet, så elevernes interesse for naturfag holdes intakt”, siger Mette Pawlik Thorsen. Hun tilføjer, at "Naturvidenskabens ABC", der er udarbejdet som led i arbejdet med naturvidenskabsstrategien kan være med til at understøtte den røde tråd.

Arbejdet med, hvordan politiske prioriteringer såsom naturvidenskabsstrategien kommer ud at leve i virkeligheden er noget af det, der optager Mette Pawlik Thorsen allermest som læringskonsulent.

”Jeg tror, at det i en lærers hverdag, hvor der kan ske mange uforudsete ting, er vigtigt, at der bliver kommunikeret ud, hvordan konkrete tiltag kan gøre undervisningen bedre, lettere og mere virkelighedsnær”, siger Mette Pawlik Thorsen, som desuden slår fast:

”Nogle gange er der tale om ændringer eller tiltag med en stor betydning - for eksempel indførelsen af fællesfaglige fokusområder, andre gange er der tale om små justeringer, der ikke ændrer det store i lærernes hverdag, såsom små ændringer i prøvevejledningen og det er jo vigtigt, at vi får kommunikeret det ud, så lærerne ved, hvor meget ændring af deres praksis, det kræver”.

Vigtigheden af læringskonsulenter, kan der derfor ifølge Mette Pawlik Thorsen ikke være tvivl om.

”Læringskonsulenterne hjælper ministerielle tiltag videre til skolerne, og understøtter implementeringen og tilpasningen til praksis".

Kontakten til virkeligheden

Netop kontakten til virkeligheden ude på skolerne optager Mette Pawlik Thorsen en hel del.

”Læringskonsulenterne er ansat midlertidigt i ministeriet for på den måde at sikre, at vi ikke kommer for langt væk fra praksis. Det går jo hurtigt i skoleverden. Og derfor er det også vigtigt, at man som læringskonsulent har en forståelse af, hvad der forgår i undervisningen”, lyder det fra Mette Pawlik Thorsen.

”Som læringskonsulent giver eksempelvis Big Bang-konferencen også et godt overordnet indblik i, hvordan nogle af de tiltag, der kommer fra ministeriet rent faktisk påvirker virkeligheden”.

Du kan læse mere om, hvordan du som underviser kan bruge inspirationsmaterialerne fra naturvidenskabsstrategien på emu.dk/grundskole/naturvidenskabsstrategien Læringskonsulenten kan altid kontaktes via emu-respons.

Powered by Labrador CMS