Anmeldelse

Fagdidaktik i naturfag

Bliv klogere på din naturfagsundervisning

Hvad er god naturfagsundervisning? Hvorfor arbejde undersøgelsesbaseret? Og hvorfor dog bruge tid på, at eleverne stiller spørgsmål? "Fagdidaktik i naturfag" stiller spørgsmål og giver pejlemærker til, hvordan vi kan optimere læringen i naturfagene.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Naturfagene i folkeskolen er i fuld gang med en lang og sejlivet revolution. For en generation siden blev datidens naturlære erstattet af et helt nyt syntesefag, fysik/kemi, i folkeskolen. Geografi har på samme måde gennemgået en transformation fra at være et overvejende naturvidenskabeligt fag til også at integrere samfundsrelaterede discipliner.

Fakta:

Titel: Fagdidaktik i naturfag

Forfatter: Lars Brian Krogh, Hanne Møller Andersen

Pris: 249

Sider: 184

Forlag: Frydenlund

Den fælles naturfagsprøve er en realitet. Alle elever skal fra juni 2017 til afgangsprøven prøves i kompetencer, der er fælles for naturfagene, ud fra en selvvalgt naturfaglig problemstilling. For eleverne er det tværfaglige ikke noget problem. På universiteterne boomer interessen for tværfaglighed inden for naturfagene. Eksempelvis nanoteknologi, som beskrives som et tværvidenskabeligt studium, der arbejder på kryds og tværs af de naturvidenskabelige videnskaber og giver et bredt kendskab til både kemi, fysik og biologi.

Flere læreruddannelser har også med held øget interessen for naturfagene med sciencelinjer, der tager udgangspunkt i at skabe synergi mellem matematik, biologi, fysik/kemi og geograf. En win-win-situation, hvor flere interesserer sig for naturfag på læreruddannelserne, og hvor vi med tiden ideelt set får lukket hullet med mangel på lærere med undervisningskompetence inden for naturfagene.

Og - allervigtigst - har vi mulighed for, at flere elever modtager en undervisning, hvor de enkelte naturfag spiller langt bedre sammen og bliver i stand til både at udfordre og engagere eleverne bedre end hidtil.

Derfor er bogen "Fagdidaktik i naturfag" vigtig. Bogen giver en fagligt meget kompetent indføring i læringsteoretiske retninger inden for naturfagene, forsøgsarbejde og undersøgelsesbaseret undervisning. I kapitlet "Sprog og kommunikation" diskuteres samtalens betydning i læringsprocessen. Mange elementer af naturfagene opleves af eleverne som meget abstrakte, men forfatterne giver deres bud på en række aktiviteter og organiseringsformer, der understøtter en faglig dialog og skaber mening for eleverne. Samtidig giver de en række konkrete anbefalinger til en undervisning, der fokuserer målrettet på at bringe eleverne i centrum i deres læreproces. Det er eleverne, der skal formulere spørgsmål, fortolke og forklare. Der skal skabes forbindelse mellem elevernes hverdagssprog og det naturvidenskabelige sprog. Samtidig skal der gives tid og rum til, at eleverne får engagement gennem sprogliggørelse af deres forforståelse til det faglige indhold.

"Fagdidaktik i naturfag" giver en fagligt kompetent indføring i centrale problematikker af naturfagenes didaktik. Bogen er skræddersyet til undervisningen i naturfagene på læreruddannelsen, men vil helt sikkert også få stor udbredelse i efteruddannelsen af lærere.