Danmarks Billedkunstlærere har masser af erfaringer af eksportere af. Fx udsender foreningens hvert år et inspirationskatalog til Billedkunstens Dag-projekter - i år blandt andet 'sig det med blomster'.
Danmarks Billedkunstlærere har masser af erfaringer af eksportere af. Fx udsender foreningens hvert år et inspirationskatalog til Billedkunstens Dag-projekter - i år blandt andet 'sig det med blomster'.

Billedkunstens dag breder sig til nabolande

Alle billedkunstlærere i Norden skal arbejde sammen om at gøre billedkunstfaget mere synligt, mener den faglige forening Danmarks Billedkunstlærere. Det skulle gerne blive tydeligt onsdag den 16. marts 2022.

Publiceret

Det er den faglige forening Danmarks Billedkunstlærere som sammen med Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst har bundet Billedkunstens Dag sammen på tværs af landet. Nu vil de udbrede konceptet til de øvrige nordiske lande, fortæller foreningens landsformand for Danmarks Billedkunstlærere Lykke Andersen til folkeskolen.dk/billedkunst

Billedkunstens Dag egner sig godt til eksport

Billedkunstens Dag egner sig godt til eksport

"Vi har tidligere samarbejdet med foreninger i andre nordiske lande om blandt andet kursusvirksomhed, men det er desværre gået lidt i selv", siger hun.

"Men Billedkunstens dag er oplagt at samarbejde om, fordi det er et projekt, der egner sig til, at mange med interesse for billedkunst for børn og unge kan deltage, og hvor vi i Danmark har mange gode erfaringer, vi kan dele med vores nordiske naboer. Det kan blive noget, vi kan samles omkring i norden indenfor billedkunstfaget. Så nu kaster vi os ud i det".

Startfasen er dog ikke helt enkel, fortæller Lykke Andersen.

"Det er endnu i sin spæde vorden. Men de andre lande deler nogle af de samme udfordringer, vi oplever herhjemme. Billedskolerne kommer let til at stå i skyggen af for eksempel musikskolerne, og faget bliver i det hele taget lidt glemt. Der er nogle af vores nabolande, der ikke længere har foreninger, som repræsenterer billedkunst i folkeskolen. Norge har en stærk forening, men det har Sverige og Finland ikke på samme måde. I Norge er billedkunst, håndarbejde og sløjd ét fag - så det er ikke altid lige for, at billedkunstfaget bliver prioriteret. Så Billedkunstens Dag handler om at profilere faget".

Leder efter ildsjælene

Leder efter ildsjælene

"Derfor prøver vi at finde så mange som muligt ud over de foreninger, vi har kontakt med i forvejen, som vil være med til at løfte og udbrede projektet. Det kan være skolelærere eller ansatte på forskellige kunstinstitutioner", fortæller Lykke Andersen og i bedste crowdsourcing-stil beder Danmarks Billedkunstlærere sine medlemmer og andre billedkunstinteressede om hjælp.

"Vi vil gerne opfordre alle, som læser med, til at henvende sig til os, hvis de har nogle forbindelser til relevante folk eller institutioner i de andre nordiske lande", siger hun.

Drømmen er at vi i alle landene kan holde Billedkunstens Dag samme dag - onsdag i uge 11.

"Her i Danmark er det Billedkunstens Dag ved at være en dag , der er godt indarbejdet på skolerne. Vores kongstanke er, at dagen skal have samme status som Skolernes Motionsdag. Billedkunst for børn og unge skal være noget man ikke kan komme udenom. Den tanke vil vi gerne eksportere".

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Onsdag i uge 11 har i årevis betydet kunst her, der og alle vegne. Det er nemlig Billedkunstens dag, hvor børn og unge i børnehaver, folkeskoler, friskoler og billedskoler rykker deres kunst ud i det offentlige rum og ind på de sociale medier for af gøre faget synligt gennem udstillinger på skolen, på biblioteker og storcentre eller ved, at elever står ved skolens hovedindgang og maler billeder eller laver et optog gennem byens gågade. Ind til nu har der gennemsnitlig deltaget 13.000 børn og 140 institutioner hvert år over hele landet i Billedkunstens Dag.

Hvis du kan hjælpe med relevante kontakter i Norge, Sverige, Island eller Finland, så send en mail til lykk22@hotmail.com (mailadresse gengivet med Lykke Andersens tilladelse).

Powered by Labrador CMS