Lars Holmboe fra Danmarks Lærerforening mener hellere, at man skulle give de praktisk-musiske fag flere timer og bedre kompetencedækning end at bruge kræfterne på at gøre dem til prøvefag.
Lars Holmboe fra Danmarks Lærerforening mener hellere, at man skulle give de praktisk-musiske fag flere timer og bedre kompetencedækning end at bruge kræfterne på at gøre dem til prøvefag.

Sverige og Norge har næsten dobbelt så mange praktiske lektioner i udskolingen som Danmark

Danmark har den laveste andel praktiskfaglige timer i Skandinavien, uanset om man ser på udskolingen eller hele skoleforløbet, viser en opgørelse. Det er en nedprioritering af fagenes værdi, siger hovedstyrelsesmedlem i DLF Lars Buur Holmboe. Han mener, fagene påvirker elevernes trivsel.

Publiceret Senest opdateret

I Danmark udgør praktiske fag 14 procent af timerne i udskolingen mod 27 procent i Sverige og 20 procent i Norge. Det viser et overblik over de skandinaviske landes prioritering af fagene fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening Lars Buur Holmboe mener, at det er en skam både for elevernes trivsel og for deres faglige niveau.

”Det er en nedprioritering af fagene, som jeg mener er en stor fejl. Det viser en bogligficering af udskolingen og samtidig tror jeg også, at det påvirker elevtrivslen, fordi de praktisk-musiske fag kan tage toppen af perfekthedskulturen”.

Lars Holmboe mener, at fagene har stor værdi i sig selv, som man burde fremhæve og støtte. Så i stedet for at gå til den ’lette’ løsning ved at styrke dem med prøver, som man har gjort, mener han hellere, at man skulle styrke fagene med timer og højere uddannelsesniveau til lærerne.

”De praktisk-musiske fag og deres lærere har mange perspektiver at tilbyde til de andre fag, som jo netop giver mening i den praksisfaglighedsdagsorden, som kører nu. Hvis man vil styrke den faglighed, så mener jeg man bør gøre det gennem flere timer og bedre uddannelse til lærerne på i læreruddannelsen og i form af efteruddannelse. Ligesom man kunne arbejde på bedre fysiske faciliteter ude på skolerne. En prøve er en letkøbt løsning, som kan risikere at trække fagene i en mere akademisk retning, og det er der bestemt ingen fordel i”.

Gavner det brede dannelsesideal

Ser man på hele skoleforløbet, ligger Danmark stadig efter de andre skandinaviske lande. Danmark har 20 procent praktiske fag i hele grundskolen, men Sverige har 22 procent og Norge 25 procent.

”Fagene kan give eleverne en praksisfaglig grundfaglighed som man kan trække ind i skolens liv og kultur. Det giver eleverne mulighed for at få et alsidigt skoletilbud, hvor de møder det brede dannelsesideal som ellers har haft trange kår. De får både alsidighed i hverdagen, men også udsyn på, hvad der er værdifuldt , både skole og dannelsesmæssigt”.

Powered by Labrador CMS