Man som studerende ofte alene i øvelokaler eller værksted, men der burde være flere resurser, så læreruddannere kunne være til stede og give vejledning, sparring og feedback, mener forperson for Lærerstuderendes Landskreds Anneline Larsen.

Lærerstuderende: Vi har brug for mere undervisning

Der er for få resurser og for lidt tid til sparring og vejledning i de praktisk-musiske fag på læreruddannelsen, lyder det fra Lærerstuderendes Landskreds efter censorernes opråb om bekymrende fagligt niveau. 

Publiceret Senest opdateret

Er læreruddannelsen overhovedet god nok i de praktisk-musiske fag, hvis den ikke er i stand til at sikre, at de lærerstuderende opnår det acceptabelt fagligt niveau på fire år? 

Sådan lyder spørgsmålet fra studerende Sophie Sophie Ahrenkiel Hougaard, efter hun læste en artikel på folkeskolen.dk, hvor censorerne udtrykker bekymring over flere studerendes niveau i især de praktiske fag og natur/teknologi.

Censorerne nævner, at svingende niveau er et opmæksomhedspunkt i den årlige censorrapport og vurderer, at problemerne kan skyldes et faldende indgangsniveau hos de lærerstuderende ved studiestart.

”Studerende, der ikke på forhånd har de nødvendige håndværksmæssige forudsætninger i eksempelvis musik, er ret udfordrede. Det kræver tid at lære at spille et instrument og at synge, og underviserne har svært ved at løfte de studerende på den tid, der er til rådighed”, forklarede censorformand Benedikte Vilslev Petersen.

Men i en mail til Folkeskolen påpeger lærerstuderende Sophie Hougaard, at det at blive bedre netop er pointen med en uddannelse.

"Bør der ikke også være forventninger til, at de studerende kan udvide deres faglige viden under uddannelsen? Er det ikke netop dét, uddannelse er? At man bliver klogere på noget? Hvorfor kan vi så ikke forvente, at vi som lærerstuderende udvider vores faglige viden på uddannelsen?", spørger Sophie Sophie Ahrenkiel Hougaard, der blandt andet har natur/teknologi som undervisninsfag på læreruddannelsen i Silkeborg. 

"Måske er undervisningen ikke god nok til at løfte og arbejde videre på netop de lærerstuderendes forhåndsviden", lyder det videre. 

LL: Brug for mere undervisning

I Lærerstuderendes Landskreds genkender man problemet med, at der er for lidt tid til at blive rigtig stærk i et fag. 

"Meget arbejde i fagene er selvstændigt - også i de praktisk/musiske fag. Her er man som studerende ofte i øvelokaler eller værksted, men der burde være flere resurser, så læreruddannere kunne være til stede og give vejledning, sparring og feedback, særligt i de praktiske fag", lyder det fra forperson Anneline Larsen. 

Både censorformand Benedikte Vilslev Petersen og censorformand for natur/teknologi Jens Jakob Ellebæk har da også understeget, at det er i læreruddannelsen, at det faglige har været underprioriteret. 

Læreruddannelsesbekendtgørelsen fra 2013 havde nemlig et stort fokus på didaktik, og begge censorformænd mener, at det er blevet på bekostning af det fagfaglige. 

“Man kan sige, at de studerende er blevet dygtige til det, som politikerne og systemet har ment, at de skal være dygtige til, på bekostning af andre faglige elementer. Det virker fornuftigt, at der med den nye læreruddannelse nu igen kommer mere fokus på det fagfaglige, og at de studerende kan skabe en – om ikke andet – så punktvis lidt dybere naturfaglig viden", lød det fra Jens Jakob Ellebæk, der også glæder sig over, at hans fag får tildelt fem ekstra ECTS-point. 

Ny læreruddannelse kan gøre en forskel

Også Anneline Larsen tror, den nye læreruddannelse vil gøre en positiv forskel. 

"Med den nye læreruddannelse har vi taget et opgør med tanken om, at man kan bygge en læreruddannelse op med enkeltstående moduler. Der er brug for sammenhængende fag med tydelig progression og sammenhæng til oplevelserne i praktikken. Det vil hæve kvaliteten", lyder det fra forpersonen. 

Hun understreger, at der dog lige meget hvad mangler vejledning og undervisning på læreruddannelsen. 

"Men der er stadig for lidt undervisning rigtig mange steder. Vi har ikke brug for en længere læreruddannelse, men en uddannelse, hvor vi bruger tiden, der er til rådighed, fornuftigt. Der er brug for mere undervisning, vejledning og feedback".

Sophie Sophie Ahrenkiel Hougaard opfordrer til, at der i dén grad skal komme et styrket fokus på det fagfaglige niveau på uddannelsen. Ellers kan det gå udover hendes fremtid som lærer, lyder bekymringen: 

"Det, jeg indtil videre ved om det natur/teknologi-faglige område, er, at jeg ikke kan vide alt, for fagområdet er så stort. For det er det, jeg får at vide af min underviser. Så jeg er da nøjagtig lige så nervøs for, at jeg ikke når at besidde den nødvendige faglige viden som censorerne".

Men det er forkert, at fokus og ansvar bliver placeret alene hos hende, mener hun: 

"Jeg mener også, at læreruddannelse skal give mig mulighederne for at opnå denne viden".