De lærerstuderende kan fremover vælge et praktisk-musisk valgfag som ét af fire i lærerens grundfaglighed

Den praktiske dimension skal fylde mere i læreruddannelsen

Det praktisk-musiske fagområde bliver ét af fire valgfag i lærerens grundfaglighed, og samtidig skal den praktiske dimension fylde i alle fag. Lektor Lissi Wiingaard Thrane, som skal være med til at udarbejde fagbeskrivelsen til valgfaget, håber det vil give de studerende et mere nuanceret blik på undervisning.

Publiceret Senest opdateret

Fremover bliver fem ects-point sat af til valgfag i lærerens grundfaglighed i den nye læreruddannelse.

De studerende skal vælge to ud af fire emner: sundheds- og seksualundervisning, uddannelse og job, det praktisk-musiske fagområde eller svømmelærer.

”Der har hele tiden været et frivilligt kursus, men det er meget forskelligt, om det er blevet prioriteret. Derfor er det en ændring, at det nu er et ud af fire valgfag, og de fleste steder vil det reelt være to ud af tre, så nogle steder vil det være en ret stor forandring”, fortæller lektor i håndværk og design Lissi Wiingaard Thrane.

På Københavns Professionshøjskole, hvor hun underviser, har man længe kørt et obligatorisk kursus på 44 lektioner på 1. årgang i kreativ og æstetisk undervisning.

Hvad der sker med det fremover, er endnu ikke besluttet. Men Lissi Wiingaard Thrane er overbevist om, at det gør en stor forskel for de studerende at få den dimension med i deres læreruddannelse.

”Jeg håber, at det giver dem et nuanceret blik på undervisning, så de kan forholde sig kritisk til normer for undervisning. Der er ingen tvivl om, at det får betydning for de elever, de får, at deres lærere kan forholde sig til den æstetiske og kreative dimension i undervisningen og har flere didaktiske værktøjer at arbejde med”.

Hun skal være med til at udarbejde fagbeskrivelsen for det nye valgfag, og for hende er det vigtigt, at de lærerstuderende kommer til at have fokus på, at eleverne selv skaber, eksperimenterer og udvikler. Nysgerrighed skal være et af de vigtigste begreber.

Kræver tæt samarbejde mellem underviserne

Lissi Wiingaard Thrane ser det som en stor ændring, at praktikken på læreruddannelsen er blevet en del af fagene, fordi det betyder, at de som undervisere kan sikre en tættere kobling mellem teori og praksis i uddannelsen.

Hvor meget det kommer til at betyde for den praksisfaglige kobling vil være meget forskelligt fra sted til sted, og her har det betydning, hvor stærke fagmiljøer der er på de enkelte læreruddannelsessteder.

”Det optimale ville være, hvis den æstetiske og kreative dimension virkelig bliver prioriteret i alle fag, og at vi som undervisere havde et tæt samarbejde mellem fagene, så vi havde tid til at samarbejde om at få den dimension med ind i de andre fag også”.