Forskning

Rapporten om samarbejde mellem skoler og billedskoler peger på, at lærernes arbejdstidsregler besværliggør åben skole-samarbejdet.
Rapporten om samarbejde mellem skoler og billedskoler peger på, at lærernes arbejdstidsregler besværliggør åben skole-samarbejdet.

Billedkunst: Åben skole-samarbejde er afhængigt af ildsjæle

Det kræver tid og grundig planlægning, når billedkunstlærere skal stable samarbejder med billedskoler på benene. Dedikerede enkeltpersoner er helt afgørende for gode aftaler, viser en ny rapport.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Efter folkeskolereformen trådte i kraft måtte de fleste lærere erkende, at åben skole-samarbejder var en stor udfordring at få til at passe ind i en helt ny skole- og arbejdsdag. Således også billedkunstlærere, som i en ny rapport giver udtryk for, at det ikke var det, de prioriterede højest i starten.

Rapporten kommer fra Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst (KBUB), som har undersøgt samarbejdet mellem billedskoler og folkeskoler. Generelt viser rapporten, at folkeskolerne såvel som billedskolerne er glade for samarbejdet, når det lykkes. Der er stor vilje til at arbejde sammen. Lærerne får mulighed for at se deres elever udefra, de skal ikke 'opfinde alting selv', og de får hjælp til den faglige ensomhed, som nogle billedkunstlærere oplever.

"Den åbne skole giver muligheder for at møde professionelle inden for det visuelle område. Vi kan kun være enige i, at ekstra hænder, et boost af gode idéer, nye samarbejdspartnere, mere kunst og kultur og ud af huset med eleverne er et fantastisk supplement", skriver Lykke Østrup Andersen og Susanne Skou Kristensen fra foreningen Danmarks Billedkunstlærere i et indlæg i rapporten.

Kræver dedikation

Der er dog mange brikker, der skal falde på plads, for at det kan lykkes. Rapporten påpeger mange af de samme udfordringer, som i en anden rapport fra Nationalt netværk af skoletjenester, som folkeskolen.dk skrev om i juni. Begge rapporter viser nemlig, at der er store lokale forskelle på, hvor mange muligheder lærerne har for at få eleverne ud af huset. Samtidig er der udfordringer med transport og økonomi.

KBUB-rapporten beskriver også store udfordringer med at planlægge et besøg på en billedskole, fordi lærerne har mindre tid at gøre med efter de nye arbejdstidsregler. Det er derfor vigtigt, at der både i den kommunale forvaltning, på skolen og på billedskolerne sidder nogle dedikerede ildsjæle, der kan varetage opgaven.

I mindre kommuner er det også ekstra tydeligt, at personlige relationer er meget vigtige. I rapporten bruges et eksempel fra Thisted Kommune. Her ligger billedskolesamarbejdet på en enkelt person, som har 'tegnet området gennem mange år, og hvor det måske ikke er oplagt, hvem tøjlerne kan gives videre til i forbindelse med et forestående generationsskifte'. 

Afsæt tid og resurser

Rapporten kommer med nogle anbefalinger, som i høj grad handler om, at både skolerne og kommunen afsætter mere tid og flere resurser.

Kommunen og skolerne skal tage afsæt i lokale behov og muligheder og prøve at etablere et stærkt lokalt netværk. Skoleledelsen skal også i høj grad engagere sig, men der skal etableres en billedkunst- eller kulturkontakt på skolen. Skolerne har også gode erfaringer med at samarbejdet fastlægges, så det ligger som et fast årligt forløb eller aktivitet.

Når et samarbejde er blevet etableret, anbefaler rapporten, at læreren tilstræber at udvikle undervisningsforløbet sammen med billedskolen, hvor parterne forventningsafstemmer, fordeler roller og udvikler læringsmål.

Rapporten kan hentes via linket til højre.

Læs mere

Rapport: "Samarbejde mellem billedskoler ogfolkeskoler - kortlægning, dokumentation ogmodelbeskrivelser".

Powered by Labrador CMS