Sammen med Esbjerg-skolerne har Holbækskolerne tre år til at finde på bedre måder at lave skole på.
Sammen med Esbjerg-skolerne har Holbækskolerne tre år til at finde på bedre måder at lave skole på.

Sådan udnytter Holbækskolerne deres store frihed

Holbæks 13 skoler må de næste tre år lave skole efter samme regler som landets fri- og privatskoler. Folkeskolen.dk giver overblikket over, hvordan Holbæk-skolerne indtil videre vil bruge deres nye frihed.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ligesom folkeskolerne i Esbjerg har Holbæk-skolerne de næste tre år fået ekstraordinært frie tøjler, fordi de deltager i regeringens treårige frihedsforsøg.

Dermed har skoledagens længde og indhold, nationale test, regler om holddeling, klasseloft og meget mere været til lokal diskussion på kommunens skoler i planlægningen af forsøgets første år.

Folkeskolen.dk forsøger at give et foreløbigt overblik over, hvordan friheden indtil videre bliver brugt på skolerne.

8 af de 13 Holbæk-skoler har foreløbig besluttet sig for at bruge frihedsforsøget til at korte skoledagene til fordel for timer med to voksne.

Skole bruger ekstra frihed til at lytte mere til eleverne

På tre skoler har man oprettet nye fag eller sammenlagt eksisterende fag til nye fag. På Absalon og Orø Skole bliver musik, billedkunst, madkundskab og håndværk og design lagt sammen til et nyt fag, hvor der udbydes forskellige projekter, som eleverne kan vælge sig ind på tværs af årgange.

På Jernløse, Undløse og Knabstrup Skole har eleverne i 0.-3. klasse fået et nyt fag med forkortelsen DTS, som står for Demokrati, Trivsel og Samarbejde. Faget er tænkt som en slags udvidet klassens time, og du kan læse mere om faget her.

Frihedsglæde i Holbæk - nu skal skoledagene være kortere

Ugentlig fordybelsesdag

Seks skoler har valgt at have en fast ugentlig dag med mulighed for faglig fordybelse uden faste timer på skemaet. På nogle skoler defineres dette som projektdag, fagdag, fordybelsesdag eller temadag, mens fire skoler prioriterer tiden til faglige bånd eller fagblokke.

Bjergmarkskolen i Holbæk by vil eksempelvis arbejde hen imod en fast ugentlig fordybelsesdag for alle elever, hvor der er ekstra voksne og mulighed for tværfaglige forløb og holddeling på tværs af årgange. Derudover skal der være mulighed for et fagligt bånd hver dag og fra september vil skolen have en morgenmadscafe for at styrke relationer på tværs af årgange.

Statsministeren: Total frihed til folkeskolerne i Esbjerg og Holbæk 

Vil gentænke uddannelsesparathedsvurderingen

Kommunens 10. klassecenter vil gentænke uddannelsesparathedsvurderingen og har planer om større elevinddragelse. Her er det blandt andet meningen, at eleverne selv planlægger hele eller dele af faglige forløb i valgfag.

Skolen vil desuden have fokus på arbejdsduelighed i ekstraordinære praktikforløb, hvor praktikværten bidrager til elevplanen og parathedsvurderingen.

Seks skoler venter lidt endnu

Seks af Holbækskolerne har startet skoleåret med ingen eller kun få ændringer af skoleskemaet, fordi skolerne vil bruge efteråret på at kvalificere ideer og initiativer i frihedsforsøget.

I Tuse og Udby Skole er man for eksempel ved at undersøge, om det er muligt at ændre på skoledagens længde i forhold til blandt andet bustider.

Opfinder fag, der skal lære eleverne om demokrati fra 0. klasse

 

Powered by Labrador CMS