"Man sparer på alt det, der skal hjælpe os til at løfte den opgave, man beder os om at løse. Det synes jeg ikke hænger sammen", siger formand for Slagelse Lærerkreds Jacob Seersholm

Slagelse skal spare hundreder af millioner: Skolelukninger og færre i specialklasse

Skolelukninger, ændrede skoledistrikter og færre elever i specialundervisningstilbud. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra revisionsfirmaet BDO til, hvordan den midtsjællandske kommune kan spare 75 millioner kroner på skoleområdet til næste år. Den lokale lærerforening ser hellere, at der oprettes færre, men større børnehaveklasser.

Publiceret

I maj blev et flertal i byrådet i Slagelse Kommune enige om at genåbne budgettet for i år og spare godt 30 millioner kroner på børn- og ungeområdet.

Og det var blot begyndelsen, da kommunen har behov for at spare 323 millioner kroner på budgettet for 2023-26.

Cirka 90 millioner skal findes på skoleområdet, og det arbejde tager politikerne i kommunens børne- og ungeudvalg hul på i dag onsdag.

Politikerne tager udgangspunkt i en rapport, som revisionsfirmaet BDO har udarbejdet for kommunen med det opdrag at pege på mulige besparelser for 75 millioner kroner på skoleområdet i 2023. Det skriver Sjællandske.

En sådan besparelse vil dog ikke kunne lade sig gøre, uden der sker serviceforringelser, vurderer formand for Slagelse Lærerkreds Jacob Seersholm over for folkeskolen.dk.

"Det vil kunne mærkes, og det vil kunne mærkes rigtig mange steder for rigtig mange borgere", siger han.

Lærerkredsen: Hellere færre børnehaveklasser

Spareforslagene i rapporten er at lukke skoler, ændre skoledistrikter og at inkludere flere elever i almenskolen.

I Slagelse Lærerkreds så man dog gerne, at man i kiggede mere i retning af klassedannelserne ved indskrivning til børnehaveklassen.

"Der bliver dannet relativt mange klasser i kommunen på ti elever eller færre. Så der ligger potentialer på adskillige millioner kroner ved at optimere på klassedannelsen, som vi ikke synes, BDO-rapporten tager højde for", siger Jacob Seersholm.

Den lokale lærerforening har regnet på tallene og er ifølge Jacob Seersholm nået frem til, at "en skarpere klassedannelse" vil kunne spare kommunen for 37-40 millioner kroner om året.

"Og ganger man det med 10 år, som eleverne jo går i skole, er der tale om rigtig mange penge. Jeg har i dag skrevet til det faglige udvalg, at man bør rydde op i den form for spild af penge, før man begynder at træffe mere indgribende beslutninger", siger den lokale lærerformand.

Allerede sparet på PPR

Ifølge BDO-rapporten har Slagelse Kommune har en høj andel af elever i specialundervisningstilbud sammenlignet med andre kommuner, og at tilbuddene er dyrere.

"Dermed er der en risiko for, at det høje udgiftsniveau indenfor specialundervisningsområdet med en fortsat udvikling kan udhule økonomien på skoleområdet. BDO ser det som afgørende for at sikre et fremadrettet budget i balance på skoleområdet i Slagelse Kommune, at flere børn inkluderes i almenområdet, hvilket naturligt stiller øget krav til opgaveløsningen på almenskolerne", står der ifølge Sjællandske i rapporten.

Revisionsfirmaet foreslår derfor, at der kan spares godt 25 millioner kroner i 2023 stigende til 36 millioner i 2026.

"Jeg respekterer naturligvis det opdrag, BDO har fået, og jeg anerkender, at politikerne står med en svær opgave. Men set fra et praksissynspunkt er det svært at se, at man både kan løfte en øget inklusionsopgave, samtidig med man sparer på almenområdet", siger Jacob Seersholm og påpeger, at der er sparet på både støtten til elever med særlige behov og på PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning):

"Man sparer på alt det, der skal hjælpe os til at løfte den opgave, man beder os om at løse. Det synes jeg ikke hænger sammen".