Bachelorprojekt

Projektbaseret undervisning og undersøgende matematik - fra lærernes perspektiv

Mathias Honderup Clausen er indstillet til Lærerprofession.dk for sit bachelorprojekt om, hvilke udfordringer lærere oplever ved undersøgende matematik og projektbaseret undervisning

Lektor fra UCL Odense, John Schou, har nomineret Mathias Honderup Clausen til en pris for sit bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"Gennem et stringent og omfattende arbejde med indsamlet empiri, analyserer projektet læreres muligheder og begrænsninger for at arbejde undersøgende og problembaseret, og opstiller en model til at forstå området gennem denne induktive tilgang. De centrale områder i modellen belyses alle ud fra et stort repertoire af relevante teoretiske perspektiver.

Både omfanget af arbejdet med empiri, modelbygningen og den teoretiske forståelse er på et højtvidenskabeligt niveau. Det er ærgerligt, at der kun er mulighed for at skrive 25 sider."

Mere specifikt har Mathias undersøgt, hvilke rammer der kan være med til at udbrede og øge kvaliteten af undersøgende matematik og projektbaseret undervisning. 

Hent projektet her: 

Undersøgende matematik og projektbaseret undervisning - fra lærernes perspektiv

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.