Bachelorprojekt

Æstetiske oplevelser og leg fører til fordybelse og virkelyst gennem en tilstand af flow, siger Finn Sander og Nina Lunding

Bachelorer: Æstetiske oplevelser fører til læringsglemsel

Leg og æstetisk sansning kan motivere elever til deltagelse og fordybelse, siger Finn Sander og Nina Lunding i deres bachelorprojekt i faget engelsk.

Publiceret

Gode projekter

Lærerprofession.dk    præsenterer ogoffentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og debedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.
- Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Seindstillingsskema og tidsfrist her:
- Uafhængige dommere af lærere, skoleledere, skolechefer,undervisere fra læreruddannelsen og forskere udpeger hvert år treprojekter til præmiering. Læs om formålet og sedommerkomiteerne her:
Lærerprofession.dk drives i fællesskab afprofessionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen.
- Sponsoreres af Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, HansReitzels Forlag, Kähler Design, Lærerstandens Brandforsikring ogSinatur-hotellerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Bordene i 4. klasse er rykket sammen til en lang række, der er dækket op med hvid dug, tekopper, blomster og farverige servietter. Der er sandwicher, scones, kager og tilbehør i små skåle. Solen skinner ind ad vinduerne, og i loftet hænger dekorative flagguirlander. I baggrunden høres High Tea Party with High Tea Music. Afternoon Tea og læringsglemsel

Finn Sander og Nina Lunding tager udgangspunkt i et undervisningsforløb den gamle engelske tradition, Afternoon Tea, når de undersøger, hvordan æstetiske oplevelser fremmer læringsglemsel. "Hvordan kan æstetiske oplevelser i undervisning skabe læringsglemsel hos elever og dermed bidrage til motiveret deltagelse og fordybelse?", spørger Finn Sander og Nina Luning Henriksen i problemformuleringen til deres bachelorprojekt fra læreruddannelsen i Odense ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. "Uddannelsessystemet er kammet over i målstyring og evaluering, så elever bruger flere kræfter på at tænke over deres egen læring end rent faktisk at lære noget", citerer de professor i pædagogisk psykologi Lene Tanggaard. "Når vi tænker tilbage på egne oplevelser af fordybelse og interesse fra vores egen undervisning i folkeskolen, så er det den slags oplevelser, der har gjort mest indtryk på os, og som vi stadig den dag i dag husker. Oplevelser fra lærere, der har trukket os med i skoven og sluppet os løs for at udforske det alsidige dyre- og planteliv. Eller historiske temauger om middelalderen, hvori vi har skulle lære om menneskers hverdag ved at indtage deres plads; ved selv at sy tøj, forme redskaber i smedjen og samle spiselige danske planter i naturen. Det er disse sanselige oplevelser, som vi husker at have haft komplet fordybelse i og hvor bevidstheden om en læringssituation ikke har været tilstedeværende", fortæller de. De tager i deres projekt udgangspunkt i Tanggaards begreb læringsglemsel. Vi lærer bedst, når vi ikke koncentrerer os om at lære, siger hun. Læringsglemsel handler om både at give slip og at lade noget slippe ud, for at gøre plads til noget andet. Hun anser ikke læring som ensidig og målbar, men tværtimod som en livsnødvendig menneskelig proces. Hun ønsker at bryde læringsbegrebets fiksering på udbytte og skabe rum for, at det også kan være okay, at glemme alt om at lære, siger de. High Tea Party

Projektet stiller skarpt på et forløb i engelsk i  4. klasse, som Sander og Lunding har gennemført på en temadag. Mandag morgen havde de dækket op til teselskab i klasselokalet, mens klasselæreren havde samlet eleverne udenfor for at bevare overraskelsesmomentet. Det eneste eleverne havde fået at vide på forhånd var, at de to lærerstuderendes ankom og at klassen skulle have en hel dag med engelskundervisning. Eleverne skulle producere et skuespil, som de skulle filme på deres iPads. Temaet var afternoon tea etiquette og rollerne blev fordelt, så mindst en var ekspert inden for britisk te-etikette, mens mindst en anden ikke kendte med reglerne for opførsel og etikette. Sander og Lunding beskriver, hvordan eleverne har skærpet deres opmærksomhed og er åbne for at agere under rollespillet. To piger konverserer smilende med hinanden, mens de tager små bider af deres sandwicher og hælder mælk i teen på korrekt vis. En tredje pige viser indlevelse ved at tage sin serviet op til munden for forsigtigt at duppe den på læberne og derefter lægge den tilbage i skødet igen. En dreng spørger uopfordret læreren på engelsk "How was your day?", mens han fokuseret rører i hans te uden at skrabe mod koppens kanter. En samtale på engelsk går i gang og føres videre til andre emner, såsom hvordan maden behager dem. "Æstetiske oplevelser fremmer leg og leg fremmer æstetiske oplevelser", skriver de. Æstetiske oplevelse inspirerer eleverne til at udforske gennem leg og legen styrker elevernes forståelse af genstandenes indbyrdes relation i legen.

Rammesætning

Æstetiske oplevelser kan åbne eleverne, så de ser tingene på nye måder.Det kan også åbne stoffet, så det bliver mere tilgængeligt. Læreren kan gennem sansning, tænkning og følelse skærpe deres bevidsthed, men skal samtidig sikre sig at ordne stoffet og gøre det tilgængelig, siger Sander og Lunding. Æstetiske oplevelser bør ikke bare fremlægges for at fremlægges, men med den hensigt at sætte spor gennem forskellige måder at lære på og ved at eleverne danner sig erfaringer. Undervisningen kan tilrettelægges ud fra en model for rammesætning af æstetiske læreprocesser. De har inddelt deres forløb i seks faser: Fase 1 - Æstetisk virksomhedsform: Hændelse/oplevelse i form af engelsk teselskab, Fase 2 - Analytisk virksomhedsform: Analyse af selve teselskabet, Fase 3 - Vidensindsamling: Stilladserende fase i forhold til den håndværksmæssige virksomhedsform, Fase 4 - Håndværksmæssig (færdighedsmæssig) virksomhedsform: Selvproduktion i form af skuespil/rollespil, Fase 5 - Kommunikativ virksomhedsform: Præsentation af produkt i form af videooptagelse af skuespil/rollespil, Fase 6 - Evaluering: Individuelt og grupper med evalueringsark, samt samtale på klassen ud fra evalueringsarkets spørgsmål. Leg, oplevelse og fordybelse

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

"Legen er en selvforglemmende sanseoplevelse. Den er en præverbal og førbevidst sindsstemning, hvor man åbner op for sanserne, for nysgerrigheden over for noget eller nogen der fanger ens komplette opmærksomhed. Legen er umiddelbart formålsløs, i den forstand at legen udføres for legens skyld, for selve euforien bag udførelsen og som kur mod kedsomheden", skriver Sander og Lunding og fortsætter: "Dermed ikke sagt, at legen ikke kan opfylde et formål, tværtimod bidrager legen til læring, til at opnå viden og skabe forståelse om omverdenen og det, der er legens genstand. Herudover sidder legen i os som en iboende naturlig tiltrækningskraft, en drift efter at opleve, sanse og eksperimentere. Legen er en tilstand, som den legende ikke vil have til at stoppe, idet den rummer alt fra overraskelse, forventning og forståelse, til nydelse, styrke og sindsro". Æstetiske oplevelser og leg fører til fordybelse og virkelyst gennem en tilstand af flow. Flow karakteriseres blandt andet gennem komplet fordybelse, indre motivation og udførelsen af aktiviteter på individet eget kompetenceniveau. Det styrker elevernes positive mestringsforventninger ud fra følelsen af kompetence, siger de. Leg skaber tilhørsforhold

Leg kan have positiv indflydelse på elevers følelse af tilhørsforhold, idet legen ofte nydes i fællesskab, i en sindsstemning, hvor eleverne er åbne overfor andre og deres forskellige indfald. Legen og den æstetiske oplevelse tager udgangspunkt i indre behov, egne valg og initiativer og det øgerelevernes følelse af selvbestemmelse, siger de. Æstetiske oplevelser i undervisningen kan skabe læringsglemsel hos elever og dermed bidrage til motiveret deltagelse og fordybelse, men oplevelserne skal rammesættes, siger Finn Sander og Nina Lunding Henriksen i konklusionen på deres professionsbachelorprojekt. Læs hele projektet her: