Bachelorprojekt

Hvad udfordrer, når man arbejder digitalt med  billedkunst?

Nina Kirstine Ravn er indstillet til Lærerprofession.dk for sit bachelorprojekt om arbejdet med, hvilke udfordringer billedkunstlærere møder i arbejdet med digitalt billedarbejde, samt hvad eleverne får ud af at arbejde med billedkunst digitalt .

Adjunkt Claus Vammen Jacobsen fra Via University College har indstillet Nina Kirstine Ravn til en pris for hendes bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"Jeg har valgt at indstille Nina Kirstine Ravns bachelorprojekt, da projektet bidrager til at nuancere et hidtil underbelyst område indenfor billedkunstfaget. I projektet tager Nina fat i udtryksområdet digitalt billedarbejde, som har vist sig at være en stor udfordring at integrere i den daglige billedkunstundervisning i folkeskolen. 

Nina kaster i sin undersøgelse lys over problemfeltets "hvorfor" (-har digitalt billedarbejde haft svære vilkår i undervisningen?), samt kommer med bud på det lærings- og dannelsespotentiale, som potentielt ligger i at udvikle praksis forhold til digitalt billedarbejde i folkeskolens billedkunstundervisning. Jeg finder projektet både originalt og inspirerende!"

Nina Kirstine Ravn har helt konkret undersøgt, hvilke udfordringer billedkunstlærere møder i arbejdet med digitalt billedarbejde og hvilke læringspotentialer, der åbner sig for eleverne i arbejdet med det digitale.

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.