Formand for de lærerstuderende: Faget bør give faglighed nok i sig selv

Står det til uddannelsesministeren skal lærerstuderende fremover skrive bachelorprojekt i et af deres underundervisningsfag frem for i almene pædagogiske problemstillinger. Det vil styrke fagligheden, mener han. Vrøvl, mener formanden for Lærerstuderendes Landskreds.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når den studerende skal igennem tre undervisningsfag i løbet af sin uddannelse, bør hvert af de fag give den kommende lærer al den faglighed, vedkommende har brug for, mener Jenny Maria Jørgensen, formand for Lærestuderendes Landskreds. For der vil under alle omstændigheder være to andre fag, som vedkommende ikke laver bachelorprojekt om.

Jenny Maria Jørgensen mener at når mange lærerstuderende vælger at skrive bachelorprojekter indenfor almen pædagogik, så handler det formentlig om at de har brug for et rum til at reflektere over netop dette.
"Almen pædagogisk praksis fylder meget i dagligdagen" siger hun. "Det skal derfor også fremover være muligt at skrive bachelorprojekt om både undervisningsfag og almene pædagogiske og didaktiske problemstillinger, hvis det står til os".

Vent med ændringer

Jenny Maria Jørgensen understreger desuden at den nyligt udgivne evaluering kun er en dal af den samlede undersøgelse. "Så jeg vil stærkt opfordre til at vente med at ændre i læreruddannelsen til vi har set hele undersøgelsen", siger hun.

Dansk læreruddannelse skal ikke akademiseres

Som en del af evalueringen er norske og svenske fageksperter blevet præsenteret for 92 udtrukne bachelorprojekter fra studerende fra den danske læreruddannelse. Og det viser sig, at 53 ud af de 92 bliver bedømt til en lavere karakter, end den de fik ved eksamen i Danmark. Årsagen er især at det akademiske niveau er for lavt og at der for eksempel ikke bruges nok forskningsartikler. Jenny Maria Jørgensen mener at den del af evalueringen skal tages med et gran salt.

"Det handler blandt andet om at læreruddannelsen i vores nabolande hører til på universitet og er fem-årig. Det kan man selvfølgelig diskutere om den også skal være i Danmark, men så længe den ikke er det, vil det akademiske niveau i Danmark selvfølgelig være et andet. Og det behøver på ingen måde at være problematisk" siger hun.

Hun medgiver dog at der kan være fordele i at inddrage mere primærlitteratur, for eksempel ph.d.-afhandlinger, i læreruddannelsen.
"Det er rigtigt, at grundbøger fylder meget i vores uddannelse, og at man med fordel kunne inddrage akademisk litteratur mere end man gør i dag" siger hun. "Det kan fungere som inspiration, men det er vigtigt at det forankres i praksis".

Powered by Labrador CMS