Der er sket et skred i ansvarsfordelingen mellem lærere og forældre, mener lærerformand Gordon Ørskov Madsen.

Hvordan får lærerne autoriteten tilbage:
"Det kræver dygtige lærere, og at man er i stand til at tage det ansvar"

Gordon Ørskov Madsen roser statsministerens åbningstale i Folketinget, som indeholdt en del af det udspil, regeringen fremlægger i næste uge. Især den massive slankning af fælles mål og opråbet om mere autoritet til lærerne faldt i god jord hos lærerformanden. 

Publiceret Senest opdateret

Lærerne skal i fremtiden kun forholde sig til en tiendedel af det antal fælles mål, der er i dag, praksisfagligheden skal styrkes både i undervisning og adgangsprøver, og så skal de fagligt svageste elever i intensive læringsforløb og ’mesterlære’.

Det er nogle af planerne for folkeskolen, som statsminister Mette Frederiksen (S) fremlagde i sin lærerrosende åbningstale til Folketinget.

Men udover de konkrete initiativer, kredsede Mette Frederiksen især om én ting. Nemlig lærernes autoritet, som statsministeren mener, der er alt for lidt af. 

Et budskab, lærerformand Gordon Ørskov Madsen deler.

”Vi hilser diskussionen om autoritet meget velkommen. Der er sket et skred, hvor der ikke er tydelig ansvarsfordeling især mellem lærere og forældre. Det skal vi have rettet op på”, siger han til Folkeskolen.

Lærerformanden glæder sig også over, at statsministeren virker til at have lyttet til de frihedsønsker, som blandt andet Danmarks Lærerforening ofte har sat på dagsordenen, siger han.

”Jeg er glad for, at statsministeren anerkender lærernes og folkeskolen store betydning for vores samfund. Vi har længe efterspurgt, at man giver lærerne frihed til at bruge deres faglighed til at skabe god undervisning. Derfor er det rigtig godt med et opgør med de mange mål, som binder lærerne og styrer undervisningen”, siger Gordon Ørskov Madsen om planen om at afskaffe ni ud af ti fælles mål.

Autoritet kræver dygtige lærere

Ifølge lærerformanden kan det ikke gå for hurtigt med at få ryddet ud i de fælles mål.

”Beskrivelsen af fagene lige nu er alt for teoretiserede. Det er lærerne trætte af. Det fastlåser undervisningen, og vi når ikke at komme i dybden med noget”, siger Gordon Ørskov Madsen.

”Vi har flere gange foreslået at lave beskrivelserne af fagene om, så vi kommer væk fra målstyring. Fagbeskrivelserne skal lægge op til variation og mere praktiske og håndværksorienterede elementer i undervisningen, så den kan appellere bredere”.

Men ligesom statsministeren også var inde på, at ”mere frihed fører til højere krav”, understreger Gordon Ørskov Madsen, at mere frihed og autoritet til lærerne kræver, at lærerne kan løfte det ansvar.

”At have styr på undervisningen kræver mere, end at man kommer lige fra gymnasiet. Det kræver en god læreruddannelse og kompetenceudvikling, hvilket igen er et spørgsmål om folkeskolens rammer”.

Helt kort: Det sagde statsministeren om folkeskolen i åbningstalen

  1. Regeringen vil droppe ni ud af ti fælles mål, så lærerne får mere frihed
  2. Det er "fristende" at afskaffe Aula for at give lærerne fred og autoritet 
  3. Afgangsprøverne skal være mere praktiske
  4. 'Mesterlære': Elever - især de skoletrætte - skal kunne komme i virksomhedspraktik et par dage om ugen
  5. De fagligt svageste elever skal i intensive læringsforløb for at styrke dem i dansk og matematik

”Lærerne skal have autoritet, men de skal ikke være autoritære. Det kræver dygtige lærere, og at man er i stand til at tage det ansvar. Og så handler det om en tydeligere ansvarsfordeling mellem ledere, lærere og forældre". 

"Den gode nyhed er, at vi allerede har et godt samarbejde parterne imellem, så vi kan gøre noget ved det sammen”, lyder det fra Gordon Ørskov Madsen.

Det handler om kommunikation, ikke Aula

Mette Frederiksen brugte en del tid på at remse eksempler op på, at forældrene har taget for meget over i forhold til deres børns skolegang, og at lærerne skal have autoriteten tilbage.

Statsministeren gik i sin tale så langt som til at foreslå en afskaffelse af Aula – hun sagde i hvert fald, at tanken var ”fristende”. 

Ifølge Gordon Ørskov Madsen er det helt rigtigt set af Mette Frederiksen, at der lige nu er en uheldig udvikling i kommunikationen mellem forældre og lærere.

”Jeg hører det fra mange lærere, at de bruger alt for meget tid på at svare på spørgsmål. Og det er nok også en tendens i tiden. Vi skal tale mere med hinanden og ikke skrive en masse beskeder. For det gør kommunikationen flygtig og misforstået”.

"Hvis vi bare fjerner Aula, kommer der jo bare Facebookgrupper, eller hvad ved jeg”

Men svaret er ikke bare at fjerne Aula, mener han.

”Jeg hører ikke statsministeren lægge op til at fjerne Aula bare sådan. Det giver i hvert fald ikke nogen mening at tale om Aula i sig selv". 

"For det handler om at opbygge tillid og en fornuftig måde at kommunikere på, som bygger mere på samtale og samarbejde end på hurtige beskeder”, siger Gordon Ørskov Madsen, der allerede har inviteret formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg til en drøftelse af emnet.

”Det er dér, samtalen skal starte. Så selvom Aula lige nu ikke fungerer særlig godt til at fremme samarbejde og god kommunikation, så lad os tale om roden til problemet. Hvis vi bare fjerner Aula, kommer der jo bare Facebookgrupper, eller hvad ved jeg”.

Kalder statsministerens økonomiske udlægning for "noget unuanceret"

Mens Gordon Ørskov Madsen roser Mette Frederiksens ord om autoritet og frihed, savner han mere fokus på økonomien.

”Nu sagde statsministeren jo godt nok, at udgifterne per elev aldrig har været højere. Og det er en noget unuanceret udlægning. For skolen skal også løse flere og flere opgaver, der er inflation, og udgiften til specialområdet er i voldsom stigning, hvilket hun også selv nævnte”, siger lærerformanden.

”Der kunne jeg godt tænke mig, at hun gik lidt længere i forhold til økonomien. Hvis vi skal løse udfordringen på lang sigt med specialområdet, så skal vi investere tidligt med pædagogiske værktøjer som fx co-teaching. Det er de forebyggende indsatser, der virker, men som koster penge", understreger Gordon Ørskov Madsen. 

"Og det handler jo om at bruge pengene klogt”.