Forælder: Gid Aula var lukket mellem 8 om aftenen og 7 om morgenen

Skole-hjem-samarbejdet bliver presset af, at der ikke er nogen regler for, hvornår det er okay for lærere og forældre at skrive til hinanden på Aula. Det kan løses ved, at der snakkes mere om retningslinjerne ude på skolerne, og at Kombit trækker i arbejdstøjet, mener forsker og fagfolk.

Publiceret

Begræns forældrenes og lærernes tid på Aula og snak om, hvilke dele af skole-hjem-samarbejdet, der fungerer digitalt.

Sådan lyder nogle af ønskerne fra fagfolk, forældre og forskere til, hvordan Aula kan gå fra at være en tidsrøver til at blive en støtte i kommunikationen mellem skolerne og forældrene.

I dag er der nemlig alt for få regler for, hvordan Aula skal bruges – og det får kommunikationsplatformen til at bugne af beskeder, mener sociolog Anette Prehn. 

I 2019 var hun formand for Stresspanelet, der blandt andet foreslog at lukke Aulas forgænger ForældreIntra, eller at det kun skulle være nødvendigt for forældre at tjekke to gange om ugen, om der var nyt fra deres barns skole. 

Anette Prehn kalder det ”meget dansk”, at det ofte ender med at være den enkelte skole, eller sågar den enkelte klasse, der skal finde ud af, hvordan man vil bruge Aula i skole-hjem-samarbejdet.

”Man antager, at lærere og forældre kan snakke sig frem til gode løsninger sammen, men det vil jeg meget gerne sætte et stort spørgsmålstegn ved”.

I stedet peger hun på, at Aulas udbyder Kombit burde tage mere ansvar for at skabe gode kommunikationsvaner hos deres daglige brugere.

”Man kunne for eksempel give brugeren en lille advarsel, inden de sender en besked til alle i klassen. Eller sørge for, at beskeder, der bliver skrevet om aftenen, først bliver sendt om morgenen. Det er nogle helt praktiske ting, som det bare handler om at gå i gang med”.

Giv Aula lukketider

I Skole og Forældres telefoniske rådgivning, Forældrerådgivningen, er der tit forældre der ringer ind med frustrationer omkring Aula.

Hør hele debatten


Artiklen er skrevet på Folkemødet, hvor Skole og Forældres podcast Spørg om Skolebørn havde inviteret til live-podcast. Du kan snart finde hele debatten på Spørg Skolebørns hjemmeside, hvor du også kan høre tidligere podcastafsnit.

”Rigtig mange forældre oplever, at kommunikationen på Aula er rigtig svær at være i”, siger Rikke Alice Bille, der er leder af Forældrerådgivningen.

For nylig skrev nogle forældre til hende, at deres store drøm var, at Aula lukkede mellem klokken otte om aftenen og klokken syv om morgen.

”Så fik man ikke meget lange beskeder klokken 22 med ønske om svar inden klokken ti næste dag, og man svarede heller ikke i affekt. Man var tvunget til at sove på det til næste dag”.

Hos Kombit, der er udbyder af Aula, har man allerede en lang liste med forslag til forbedringer af platformen, fortæller Kombits CEO Kristian Vestergaard.

”Vi tager gerne opgaven på os”, siger han og foreslår blandt andet, at forældre kan få en lille notits, når de har sendt mange beskeder til den samme lærer indenfor de seneste uger, eller at beskeder kunne blive kategoriseret som meget vigtig, eller bare generel kommunikation. 

”Men det er også vigtigt at understrege, at der er rigtig mange meninger og holdninger til, hvordan kommunikationen mellem skole og forældre skal være. Derfor er det også vigtigt at forsætte dialogen om brugen af Aula ude på skolerne”. 

Han nævner blandt andet, at det ikke er alt kommunikation i skole-hjem-samarbejdet, der egner sig til skrift. 

”Vi kender det fra vores arbejdsliv. Hvis der er noget, der knaser i samarbejdet, skriver man det ikke til kollegaerne. Det tager man en snak om”.

Snak om, hvad Aula skal bruges til

Netop snakken om mellem lærere og forældre om, hvad det gode skole-hjem-samarbejde skal indeholde, er noget af det næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange lægger særlig vægt på.

”Der bestemt ting i Aula, der kunne gøres bedre. Men der skal ikke komme en Big Brother og bestemme, hvordan vi skal kommunikere sammen. Rammerne for skole-hjem-samarbejdet skal foregå på den enkelte skole, så både lærere og forældre kan få indflydelse”, siger hun og fremhæver, at Danmark er helt særlig, fordi forældresamarbejdet er nævnt i folkeskolens formålsparagraf.

Det bakkes op af Rikke Alice Bille fra forældrerådgivningen, der dog gerne så, at lærere og forældre havde et bedre vidensgrundlag at stå på, når de skal diskutere skole-hjem-samarbejde.

”Noget af det jeg oplever i Forældrerådgivningen er, at mange lærere er udfordrede i skole-hjem-samarbejdet. Der mangler værktøjer, viden og forskning i, hvad det gode skole-hjem-samarbejde skal indeholde. Lærerne er superdygtige til at rammesætte undervisningen, men der er fravær af samme faglige tyngde i skole-hjem-samarbejdet”.